PAYLAŞ
Aşure Günü Orucunun Hükmü
PDF'e AktarYazdır

Aşure Gününde Oruç Tutmanın Hükmü Nedir ve Tek Günde Oruç Tutulur mu?

Muharrem ayının onu olan aşure gününü bir evvelki gün ile beraber oruçlu geçirmek sünnettir.

El-Buharîve Müslim’in rivayetine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  şöyle buyuru­yor:

 ???? ??????? ???? ???????? ???? ????? ????????  ??? ???? ?????  ????? ?????? ??????? ??????? ??? ???? ???? ???? ???????????? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??????????? ?????????? ???? ?????? ????????? ????? ????????? ??????? ???????? ??????? ????? ?????? ??????? ???????????? ????? ?????????? ???????? ????????? ?????????? ????. ??????? ?????????? ??? ???? ???? ????  ?????? ??????? ???????? ???????????????? ??????????.

Sa’id b. Cubeyr, ibn Abbas’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)Medine’ye geldiğinde Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü. Bundan suâl edildiklerinde şöyle cevap verdiler:

-Bu gün, Allah’ın Musa’yı ve İsrail oğullarını Firavuna galip ettiği gündür. Bu sebeple bizler tazim olsun diye bu günü oruçla geçiririz. Dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

-Biz Musa’ya sizden daha layığız. Buyurdu ve bu günde oruç tutulmasını emretti.[1]

Başka bir rivayette Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

…???????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ????? ??????? ???? ????????? ????????? ??????? ????????

Aşure günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.[2]

Aşure gününün oruçla geçirilme uygulaması Ramazan-ı Şerif ayının farz kılınmasına kadar devam etmiştir. Bununla alakalı birçok eser mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Sünenu Ebî Dâvud da rivayet edilen şu eserdir:

???? ?????????  ??? ???? ??????????? ????? ?????? ??????????? ??????? ????????? ???????? ??? ??????????????? ??????? ??????? ??????? ??? ???? ???? ???? ????????? ??? ??????????????? ???????? ?????? ??????? ??????? ??? ???? ???? ???? ???????????? ??????? ???????? ??????????? ???????? ?????? ????????? ????? ???? ???????????? ???????? ??????????? ?????? ????? ??????? ?????? ????? ????????

Hz. Ayşe’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: Aşure günü, cahiliye devrinde Kureyşlilerin oruç tuttuğu bir gündü. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de bu günde oruç tutardı. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Medine’ye gelince kendisi o günde oruç tuttuğu gibi insanlara da o günde oruç tutmalarını emretti. Ramazan orucu farz olunca, farz olan oruç ramazan orucu oldu Aşure orucu terk edildi. Dileyen Aşure orucunu tuttu, dileyen terk etti.[3]

Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ashabına Muharrem orucunu 9. günle beraber tutulmasını tavsiye etmiştir.

Müslim’in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:

???? ?????? ??????? ???? ???????? ??? ???? ????? ??????? ????? ????? ??????? ??????? ??? ???? ???? ???? ?????? ??????????? ???????? ??????????? ??????? ??? ??????? ??????? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ?????????????. ??????? ??????? ??????? ??? ???? ???? ???? ??????? ????? ???????? ??????????? ???? ????? ??????? ??????? ????????? ??????????. ????? ?????? ?????? ???????? ??????????? ?????? ????????? ??????? ??????? ??? ???? ???? ????.

Rivayete göre Abdullah b. Abbas şöyle buyuruyor: Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Aşure günü oruç tutup ashabına da tutmasını emredince;

-“Ey Allah’ın Resulü, bugün, Yahudilerin ve Hristiyanların hürmet gösterdikleri bir gündür.” Dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

-“Gelecek yıl inşallah Muharrem’in dokuzuncu gününde de oruç tutarız.” Buyurdu. Ertesi yıla ulaşmadan Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vefat etti.[4]

Eş-Şurunbulâlî (ö.1069) İmdatü’l-Fettah isimli eserinde; Aşure orucunu tek gün tutmanın tenzihen mekruh olduğunu söylemiştir.[5]  El-Kasâni (ö.587) Bedai’u’s-Sanâi adlı eserinde konuyla ilgili şöyle der: Âlimlerden bazıları Aşure gününde tek gün olarak oruç tutmayı Yahudilere benzeme olacağından mekruh olduğunu söylemişlerdir. Ancak âlimlerin çoğu bu günün faziletinden istifade etme adına bunun mekruh olmadığını söylemişlerdir.[6]

 


[1] El-Buhari, babu siyami yevmi Âşurâ,  Müslim babu savmi yevmi Âşurâ. Lafız Müslim

[2] Sünenu Ebî Dâvud babu fi savmi’d-dehri

[3] Sünenu Ebî Dâvud babu fi savmi yevmi Aşure

[4] Müslim, Bab: Eyyü yevmin yusamu yevmi aşura

[5] Ebu’l-İhlâs Hasan b. Ammâr eş-Şurunbulâlî, İmdatü’l-Fettah s:621

[6] Alâuddin Ebû Bekr el-Kâsânî, Bedâyiu’s-Sanâyi fî Tertibi’ş-Şerâi’ c:2 s:567

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın