Sapıtanların Anlayış ve Düşünce Yanlışlıklarının Temel Sebebleri (1)

[1] yeni bir tedvîne hâcet vardır.

Birincisi:

İkincisi:

[2] üniversitesinde indim. Kardeşim orada vazîfeli idi. Üniversitenin talebelerinden bazısı gelişimi gördüler ve bana ziyârete geldiler. Bazıları da gelişimi emîrü’l-âmm/genel emîr ve emîrlerin vakârı Seyyîd Nüvvâb’a haber verdiler.

[3] âyetinden bir parça okuduktan sonra uzunca konuştum. İşte size o konuşmanın hulâsâsını sunuyorum:

Birinci Kusur:

İkinci Kusur:

Diyoruz ki,

Hikmet ilk olarak ikiye ayrılır.

  1. Buradaki altı kısmın başka kısımları da vardır. Ancak şu altısı asıl(kısım)lardır.

    2.Hikmeti ameliye.

    Eşref Ali

    Bir şeyin varlığının anlaşılmaması,

  2. O şeyin olmadığının bilinmesi.

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

BEŞİNCİ KAİDE

ALTINCI KAİDE

[11] ile şâhid getirmek gibidir. Zîrâ, böyle katıksız bir cansız olmasına rağmen ondan sesler ve lafızlar çıkmaktadır. Teyp, gramofon vb. şeyler gibi.

[12] Naklî Delîl Doğru Sözlü Bir Haber Vericinin (Nebî sallel lâhu Aleyhi ve Sellem’in) Ver diği Haberdir. Ki Bunu Biz Dördüncü Kâidede Zikrettik.]

[13] sözünün açık ma'nâsından dolayı güneşin bir yerden başka yere intikâl etme ma'nâsında bir hareketi vardır. Filozoflardan bazısı güneşin vaz’î yani kendi içinde değişik şekillere girmekten başka bir hareketi yoktur demişlerdir. Hâlbuki onların yanında güneşin bir yerden bir yere intikâl ma'nâsındaki hareketin olmadığına dâir hiçbir kat'î delîl yoktur. O hâlde bu hareketin var olduğuna hükmetmek ve şu filozofların dediklerini terk etmek vâcibtir.[14]

[15] âyeti celîlesinin zâhirine dikkatli bakmadan zannedilir ki, güneş cıvık bir balçık içerisinde batar. Fakat, bunun ilk bakışta öyle olduğu ma'nâsına yorulması mümkin bulunduğundan, biz âyeti buna yorar ve şöyle deriz. Bakan görür ki, güneş sanki kara bir balçıkta batmaktadır. Ama gerçekte böyle değildir. Nitekim deniz[16] seyahati yapanlar güneşi denizde batar halde görürler. Allah celle celâlühû en iyi bilir.