Fıkıh

Ana sayfa Fıkıh
Çocuğun ve Delinin Zekatı

Nisap Miktarı Mala Sahip Ergin Olmayanın Zekâtı

Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd eder, Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)’e, âl ve ashabına selam ederiz. Akıl hastası ve ergin olmayan kişinin, sahip...
İstihare Nedir?

İstihare Hakkında

Allah Teâlâ’ya hamd eder, Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)’e, âl ve ashabına selam ederiz. Âlimlerin ittifakıyla istihare yapmak sünnettir. El-Buhârî’nin rivayetine göre...

İmamın Arkasında Cemaatin Kıraatta Bulunup Bulunmaması

ب     ح      ص      س İmamın arkasında me’mum (cemaat)’in kıraatta bulunması özellikle fatihayı okuması meselesinde, Rasulullah (s.a.v) ‘den gelen rivayetlerin farklılığından dolayı gerek sahabiler gerekse...
Kurbana Dair Meseleler

Kurbana Dâir Birkaç Mes’ele

Allah Teâlâ’ya hamd, Resulüne, al ve ashabına salat-u selam olsun Öncelikle şunun bilinmesi gerekir; bazı fiillerin sünnet-i müekket olmasıyla diğer bazı fiillerin sünnet-i...
Yüzük Fetvası 2. Bölüm

Yüzük Takmaya Dâir Fıkhî Hükümler – 2. Bölüm

ETVÂNIN 1. BÖLÜMÜNÜ OKUDUNUZ MU? >>> Netice olarak diyebiliriz ki Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre; demir, sarı maden, pirinç, bakır ve yeşim taşından yapılmış...
alt

Yolcuların Araba, Uçak gibi Ulaşım Araçlarında Namaz Kılmaları Caiz midir?

Bu mesele İslam’ın ilk yıllarında var olan, binek üze­rinde veya gemide namaz kılmak meselesine kıyaslanarak hükmü elde edilmeye çalışılan güncel bir meseledir. Meseleyle ilgili...
Türbe İnşa Emenin Hükmü

Kabirlerin Üzerine Türbe İnşâ Etmenin Hükmü

Âlimler, kabir üzerine kubbe, türbe, bina gibi şeyler yapma ko­nu­sunda farklı görüşler ileri sürmüşler­dir. Hanefî, Mâlikî ve Şâfiîlere göre, özel mülkiyete tâbi topraklardaki...

Seferiliğin Tahakkuku ve Şartları

Bizleri yoktan var edip sayısız nimetlerle donatan Allah Teâlâ Hazretlerine hamd eder, Dünya ve Ahiret saadetine kavuşmamız için bizlere gönderilen Efendimiz (sallallahu aleyhi ve...

İslam Hukukuna Göre Leasing

Alemlerin Rabbi Allah’a hamd, O’nun peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e, Âl ve Ashabına selam olsun. Geçen ayki fıkıh köşemizde faizli bankalara altarnatif mahiyetinde...
Gayrimuslimler Camilere Girebilir mi?

Gayrimüslimlerin Mescidlere Girmesi ve Cevâzî Boyutu

         İslâmî hassasiyetlerdeki zayıflamanın günbegün ivme kazandığı, kavram ve mefhumların tam anlamıyla muazzam tebeddül geçirdiği bir evredeyiz. Kimin neyi esas alarak konuştuğunun belirsiz...