Fıkıh

Ana sayfa Fıkıh
İslamda Boşanma Makalesi, Talak, Hülle Konuları

İslâm Hukukunda Boşanma

İslamda boşanma konusu. İslam'a göre boşanmak nedir, talâk nedir, boşanma hakkı kimdedir, 3 talâk nedir, 3 talâk caiz midir, hülle nedir, hülle evliliği nasıl...

Seferi Olan Kişi Dört Rekâtlı Namazlarını İki Rekât Kılmak Zorunda mıdır?

Hanefi mezhebine göre seferi olan kişinin kasretmesi yani dört rekâtlı farz namazlarını iki rekât kılması lazımdır. Ruhsat değildir. Aynı zamanda bu görüş sahabeyi...
Kurbana Dair Meseleler

Kurbana Dâir Birkaç Mes’ele

Allah Teâlâ’ya hamd, Resulüne, al ve ashabına salat-u selam olsun Öncelikle şunun bilinmesi gerekir; bazı fiillerin sünnet-i müekket olmasıyla diğer bazı fiillerin sünnet-i...

Kadınların Hicâbı / Erkeklerden Gizlenmesi

KADINLARIN HİCÂBI/ERKEKLERDEN GİZLENMESİ   Muhammed Zahid El-Kevserî   Tercüme: Muhammed YELKENCİ Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem...

Zekat ve Nisap Günü

ZEKÂT VE NİSAP GÜNÜ   Emin Ali YÜKSEL Beyan - Ağustos 2010   Zekât; dinî, ahlakî ve hukukî...
alt

Fetvâda Acele Etmenin Tehlikesi

  FETVÂDA  ACELE  ETMENİN TEHLİKESİ   Muhammed Zâhid El-Kevserî Rahimehullah Tercüme: Emin Ali YÜKSEL İmam...
Farzlarını Yapmayanlara Selam Verilir mi

Nüfus Kağıdı Müslümanına Selâm Verilir mi?

  Günümüzde nüfus kâğıdı Müslüman'ı diye tabir edilen kişilere yani Müslüman olduğunu iddia ettiği halde ömrü boyunca camiye gitmemiş, namaz kılmamış oruç emsali ibadetlerini...
Yılbaşı Kutlamalarının Fıkhi Boyutu

Yılbaşı Kutlamalarının Fıkhî Boyutu

Hristiyan âleminin bir uygulaması olan Noel kutlamalarının yılbaşı kutlamaları adı altında ülkemize adeta bir kültür transferi olarak girdiği malum. Bize ait olmayan bu...

Heykel, Resim Yapmak ve Fotoğraf Çekmenin Hükmü – 2

1.Makâlenin Devâmı "Atâyâ’l-Kadîr fî Hukmi’t-Tasvîr" Yazan: Ahmed Rızâ Hân Tercüme: Molla Ahmed Mağnisavî --------------------------------------------- Sûretin Yasaklanmasının İlleti/Temel Sebebi Nedir ----------------------------------------------...

İslam Hukukuna Göre Leasing

Alemlerin Rabbi Allah’a hamd, O’nun peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e, Âl ve Ashabına selam olsun. Geçen ayki fıkıh köşemizde faizli bankalara altarnatif mahiyetinde...