Fikir

Ana sayfa Fikir
Hicret Makalesi Ömer Faruk Korkmaz

Söylemdeki Sadâkatin Eylemdeki Zuhûru: Hicret

Kelime manası itibarıyla terk etmek, uzaklaşmak, yüz çevirmek, ayrılmak gibi manalara gelen hicret, hikmet veçhesiyle incelendiğinde esasında büyük bir sadâkat göstergesidir. İnsan her...
Sünnetsiz İslam Hedefi

Küresel Güçlerin Yeni Oyunu: Sünnetsiz İslam

Sünnetsiz İslam... Eşzamanlı ve benzer sözleri sebebiyle aynı otorite tarafından idâre edildiği anlaşılan, lâkin birbirinden bağımsız gibi görünen bir gurup sözde ilâhiyatçı hoca, son zamanlarda...
Hilafetin Kureyşe Aidiyeti 2. Bölüm

Hilâfetin Kureyş’e Âidiyeti Mes’elesi – 2. Bölüm

Hilâfetin Kureyş'e Âidiyeti Mes'elesi - 1. Bölüm'ü Okumak için Tıklayınız IV. Mütearız rivayetlerin genel tahlîli: Buraya kadar aktardığımız rivayetlerden de anlaşılacağı üzere bahsinde olduğumuz konu zahirleri...
Âli Himmet Olmak

Âli Himmet Olmak

Zaman ilerledikçe himmetlerin kasırlaştığı, zaman içerisinde insanların hedef daralması, ideal sapması yaşadığı inkâr edilemez bir gerçek. “Bir tek hadisi elde etmek için gece...
Din Samimiyettir Hadisi

Din Samimiyettir

Asr-ı saadetten uzaklaşılan her dönem, Müslümanların İslam anlayışının "esastan uzaklaşıp" yer yer bozulmalarına ve böylece temel bir takım problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş­tur. Nitekim (Allah onlardan razı olsun) Enes b. Malik’in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Mustafa İslamoğlunun Masalları

İslamoğlu’nun Masallamaları

İslamoğlu'nun Masallamaları yazısında Üveys AKI Hoca Efendi bizlere İslamoğlu'nun düştüğü hatayı ve onun takipçilerine de bir uyarıyı yineliyor. Yazarın İslamoğlu anlayışına karşı yazdığı diğer...
Kadıyânîlik ve Modernizim

Kadıyânîlik ve Modernizm

Kadıyânîlik ve bu hareketin önemli ismi Muhammd Ali hakkında bilgilere yer verilen yazı, Üveys Akı Hoca Efendi tarafından kaleme alındı. Mevlana Muhammed Ali Kimdir? Mevlana Muhammed...
Dizn Hırsızları, İnanç Yağmacıları

Din Hırsızları, İnanç Yağmacıları!

“İnsanların hırsızlık bakımından en kötüsü namazından çalan kimsedir” buyurur Hz. Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem). Sahabe sorar: Ya Resûlellâh! Kişi namazından nasıl çalabilir...
Kuran Apaçıktır, Öyleyse Rasule Uyun

Kur’ân Açık ve Anlaşılır Diyorlar

"Kur'ân açık ve anlaşılır" diyorlar. Biz de "eyvallah, doğrusunuz" diyerek alıyoruz meali elimize, başlıyoruz okumaya; Rasûle İtâat âyetleri "Allah’a itaat edin; Rasule de itaat edin." (Teğabun...
Ehli Sünnete Saldırıların Sebebi Ne

Türkiye’de Sünnîlik Neden Hedef Tahtasında?

Yaklaşık bir buçuk milyar nüfusa sahip islam dünyasının %90'ını Sünniler oluşturmaktadır. Selçuklu ve daha sonra da Osmanlı İmparatorlukları ile biz Türkiye Türkleri, sünnî islam...