Fikir

Ana sayfa Fikir

İbni Abdilvehhab ve Şeyh Muhammed Abduh

  ES-SEKAFE MECMUASININ SAHİBİNE GÖRE İBN ABDİLVEHHÂB VE ŞEYH MUHAMMED ABDUH    Tercüme: Emin Ali Yüksel Es-Sekafe...
Seyyidimiz, Efendimiz Demek Şirk mi?

Peygamberimize Seyyidimiz veya Efendimiz Demek Câiz mi?

Allah’a (Celle Celâluhû) bile din ve dil öğretmeye kalkan kalbi taşlaşmış bir güruh, "EFENDİ" ve "SEYYİD" kelimelerinin Arapça karşılığının "RAB" kelimesi olduğu ve bu...
Adem Aleyhiiselamın Çocukları ve Ensest İlişki

Âdem Aleyhisselâmın Çocukları ve Ensest İlişki

Allâh Teâlâ kâinatı belli bir düzen ve esas müvazenesinde yaratmıştır. Cenâb-ı Hak her şeyi yarattığını bildirmesine rağmen birden fazla ayet-i kerimede bizlere sebeplere...
Resule İtaat Ne Demektir

Resule İtaat Ne Demektir?

Kur'ân'da açıkça geçen Resule İtaat ne demek, nasıl demek? Neden Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ismiyle değil de Resul olarak zikredildi, neden Kur'âna itaat edin denmedi...
Âli Himmet Olmak

Âli Himmet Olmak

Zaman ilerledikçe himmetlerin kasırlaştığı, zaman içerisinde insanların hedef daralması, ideal sapması yaşadığı inkâr edilemez bir gerçek. “Bir tek hadisi elde etmek için gece...
Üslup Meselesi

Üslûb Meselesi

İslamiyet, karşıt din, fikir ve ideolojiyi savunanlarla mücadeleyi emreder. Ulema “Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol....
DAEŞ ve Mealciler Aynı Düşünür mü

DAEŞ Katliam Yaparken Mealciler gibi Davranıyor

DAEŞ katliam yaparken mealciler gibi davranıyor. Çünkü DAEŞ militanları infaz videoarında, yaptıkları işin meşrûiyetini ispât için hadis okumazlar, sünni mezheplerin fıkhî hükümlerini de okumazlar! Ya ne...
Hilafetin Kureyşe Aidiyeti 2. Bölüm

Hilâfetin Kureyş’e Âidiyeti Mes’elesi – 2. Bölüm

Hilâfetin Kureyş'e Âidiyeti Mes'elesi - 1. Bölüm'ü Okumak için Tıklayınız IV. Mütearız rivayetlerin genel tahlîli: Buraya kadar aktardığımız rivayetlerden de anlaşılacağı üzere bahsinde olduğumuz konu zahirleri...

Dünyevileşme Belâsı

DÜNYEV?LE?ME BELÂSI Üveys AKI Beyan – Nisan 2010 Dünyevîle?me, müminlerin dinine tealluk eden en ciddi tehlikelerden biridir. Dünyevîle?me hastal???na, di?er bütün...