Fikir

Ana sayfa Fikir
Kadıyânîlik ve Modernizim

Kadıyânîlik ve Modernizm

Kadıyânîlik ve bu hareketin önemli ismi Muhammd Ali hakkında bilgilere yer verilen yazı, Üveys Akı Hoca Efendi tarafından kaleme alındı. Mevlana Muhammed Ali Kimdir? Mevlana Muhammed...
İfrat ve Tefrit Kıskacındaki Hasais

İfrat ve Tefrit Kıskacındaki Hasâis

           Varlığın kendisiyle anlam kazandığı mahza hakikat olan Peygamber Aleyhisselam hiç şüphesiz ki Allah katında mahlûkattan kimsenin erişemeyeceği makamı haizdir.   Bu ona sünnetullah’ın...
Âli Himmet Olmak

Âli Himmet Olmak

Zaman ilerledikçe himmetlerin kasırlaştığı, zaman içerisinde insanların hedef daralması, ideal sapması yaşadığı inkâr edilemez bir gerçek. “Bir tek hadisi elde etmek için gece...
Üslup Meselesi

Üslûb Meselesi

İslamiyet, karşıt din, fikir ve ideolojiyi savunanlarla mücadeleyi emreder. Ulema “Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol....
İlim Adamının Vasf-ı Lazımı Güven

İlim Adamının Vasf-ı Lâzımı: Güven

Aslını ararsanız güven sadece ilim adamının değil, insanım diyen herkesin ayrılmaz vasfı olmalıdır. Çünkü güvenin hâkim olmadığı toplumlar tedirgindir, huzursuzdur. Ne fikir planında...

Hasan El Benna’dan Gençliğe Yirmi Tavsiye

1-Şartlar ne olursa olsun ezanı duyduğunuz zaman namaza kalkın. 2-Kur'an'ı Kerim'i okuyun, inceleyin veya dinleyin. Azıcık zamanınızı bile yararsız işlere ayırmayın. 3-Dilinizi düzgün konuşmaya...
Mealcilik Nedir, Ne Demektir?

Mealcilik Kavramı Üzerine

Mealcilik konusunda aydınlatıcı bir yazı olarak Üveys Akı Hoca Efendi tarafından eklenen yazıda, konuya hem luğâvî açıdan yaklaşılırken, hem de kasıt ile fiil arasındaki...
Ben Öyle Diyorsam Öyledir

Ben Öyle Diyorsam Öyledir

Yazının başlığı olarak tayin ettiğimiz cümle ekser insanımızın çoğu kez lisan-ı hal ile değil de lisan-ı kâl ile dillendirdiği bir cümledir. Kelmâlâtı her...
Çağdaş Sebeizm: Mealizm 2. Bölüm

Sebeizm Hareketinin Çağdaş Tezâhürü: Meâlizm – 2. Bölüm

"Sebeizm Hareketinin Çağdaş Tezâhürü: Meâlizm" makalesinin ilk bölümünü okudunuz mu? Nasipsiz hadis inkârcısının yegâne penahı: Arz Hadisi İslamın rivayet kültürüne uydurma diyenler, geleneğe “uydurulmuş din” yaftasını...
Din Samimiyettir Hadisi

Din Samimiyettir

Asr-ı saadetten uzaklaşılan her dönem, Müslümanların İslam anlayışının "esastan uzaklaşıp" yer yer bozulmalarına ve böylece temel bir takım problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş­tur. Nitekim (Allah onlardan razı olsun) Enes b. Malik’in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur: