Fikir

Ana sayfa Fikir
Seyyidimiz, Efendimiz Demek Şirk mi?

Peygamberimize Seyyidimiz veya Efendimiz Demek Câiz mi?

Allah’a (Celle Celâluhû) bile din ve dil öğretmeye kalkan kalbi taşlaşmış bir güruh, "EFENDİ" ve "SEYYİD" kelimelerinin Arapça karşılığının "RAB" kelimesi olduğu ve bu...
Din Samimiyettir Hadisi

Din Samimiyettir

Asr-ı saadetten uzaklaşılan her dönem, Müslümanların İslam anlayışının "esastan uzaklaşıp" yer yer bozulmalarına ve böylece temel bir takım problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş­tur. Nitekim (Allah onlardan razı olsun) Enes b. Malik’in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Kuran Apaçıktır, Öyleyse Rasule Uyun

Kur’ân Açık ve Anlaşılır Diyorlar

"Kur'ân açık ve anlaşılır" diyorlar. Biz de "eyvallah, doğrusunuz" diyerek alıyoruz meali elimize, başlıyoruz okumaya; Rasûle İtâat âyetleri "Allah’a itaat edin; Rasule de itaat edin." (Teğabun...
Mealcilik Mezhebi Nereden Çıktı

Mealcilik Mezhebi Ne Zaman Çıktı?

Hadis külliyatını, dolayısıyla sünneti reddeden anlayış ve bu anlayışı bir inanç modeli haline getirenler vasıtasıyla ortaya çıkan mealcilik mezhebi. Pekiyi bu mealcilik ne zaman,...
Üslup Meselesi

Üslûb Meselesi

İslamiyet, karşıt din, fikir ve ideolojiyi savunanlarla mücadeleyi emreder. Ulema “Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol....

İslam ve Demokrasi

Üveys AKI Beyan - Mart 2011 İSLAM VE DEMOKRASİ Üveys AKI Beyan - Mart 2010 Demokrasi;Tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya...
Hilafetin Kureyşe Aidiyeti 2. Bölüm

Hilâfetin Kureyş’e Âidiyeti Mes’elesi – 2. Bölüm

Hilâfetin Kureyş'e Âidiyeti Mes'elesi - 1. Bölüm'ü Okumak için Tıklayınız IV. Mütearız rivayetlerin genel tahlîli: Buraya kadar aktardığımız rivayetlerden de anlaşılacağı üzere bahsinde olduğumuz konu zahirleri...
Günümüzde Hicreti Konuşmak

Günümüzde Hicreti Konuşmak

Hicret hadisesinden bahsederken genellikle aynı şeylerden söz ederiz. Mekke’de çekilen acılar, Bilah b. Rabah’ların kızgın çölün cehennemimsi kumları üzerinde sebatkâr bir tavırla “Rabbim...

İbni Abdilvehhab ve Şeyh Muhammed Abduh

  ES-SEKAFE MECMUASININ SAHİBİNE GÖRE İBN ABDİLVEHHÂB VE ŞEYH MUHAMMED ABDUH    Tercüme: Emin Ali Yüksel Es-Sekafe...
İfrat ve Tefrit Kıskacındaki Hasais

İfrat ve Tefrit Kıskacındaki Hasâis

           Varlığın kendisiyle anlam kazandığı mahza hakikat olan Peygamber Aleyhisselam hiç şüphesiz ki Allah katında mahlûkattan kimsenin erişemeyeceği makamı haizdir.   Bu ona sünnetullah’ın...