İktibas

Ana sayfa İktibas

İmamın Arkasında Cemaatin Kıraatta Bulunup Bulunmaması

ب     ح      ص      س İmamın arkasında me’mum (cemaat)’in kıraatta bulunması özellikle fatihayı okuması meselesinde, Rasulullah (s.a.v) ‘den gelen rivayetlerin farklılığından dolayı gerek sahabiler gerekse...

Kimlerin Tefsiri Kabul Edilir

Celâlu’d-din es-Suyûtî Tercüme: Abdulcemil Fânî   Zamanımızda gelişigüzel konuş­mak her sâhada bir moda hâlini aldıysa da bu bilhassa Kur'ân ve Sünnet üzerin­de, yani İslâm...

Sapıtanların Anlayış ve Düşünce Yanlışlıklarının Temel Sebebleri (1)

EL-İNTİBÂHÂTÜ’L-MÜFÎDE (1) Yâhud Sapıtanların Anlayış ve  Düşünce Yanlışlıklarının Temel Sebebleri   Yazan: Eşref Ali et-Tânevî Tercüme :...

Gazze Ablukası Ne ki?

Beyan Dergisi Yayın Kurulu   Hangi Abluka? Yahudi'nin Gazze ablukası mı? Gazze Ablukası Ne ki? Bir yanda bütün zalimliği ve al­çaklığı ile başlatılan...

Mümin Domuz Çobanı Olamaz mı?

 MÜ’MİN, DOMUZ ÇOBANI OLAMAZ MI..?   Ğurabâ   İslâmî bir hüküm olarak olamaz, câiz değil; ancak, bir cinâyet olarak gerçekleşmesi bakımından neden olmasın!.. Elbette...

Mühim Bir Portre

MÜHİM BİR PORTRE Nureddin Aksakal Beyan – Temmuz 2010 Bildiğimiz kadarıyla, elli seneye yakın bir zaman içerisinde, şöyle veya böyle, İslam adına çalışan hiçbir...

Heykel, Resim Yapmak ve Fotoğraf Çekmenin Hükmü – 3

2.Makâlenin Devâmı "Atâyâ’l-Kadîr fî Hukmi’t-Tasvîr" Yazan: Ahmed Rızâ Hân Tercüme: Molla Ahmed Mağnisavî   Ben (A. Rızâ)Allah’dan yardım isteyerek şöyle derim: (Sûretin yasaklığındaki) illet en güzel bir şekilde ayıklanmış(ve...

Ümmeti, Putperestliğin Da’vetçilerinden Sakındırmak

  ÜMMETİ, PUTPERESTLİĞİN DA’VETÇİLERİNDEN SAKINDIRMAK     Muhammed Zâhidü’l Kevserî Beni, ne şeytânın boynuzunun doğduğu yerdeki şu...

Allah’ın Kanunları ile Hükmetmeyen Kâfir Olur mu, Olmaz mı?

Ümmetin câhilleri veya dünyâ perestleri bu mes'elede de, iki bât?l aras?nda helâk olmaktad?rlar. Kimileri toptan bir ?ekilde her hâlükârda ‘kâfir olur’ demekle ifrât, kimileri...

Sakalları Bırakmak ve Bıyıkları Kısaltmak

 SAKALLARI BIRAKMAK VE BIYIKLARI KISALTMAK Abdurrahmân İbnu Muhammed İbni Kâsım el-Âsımî el-Hanbelî   Bir: Buhârî ve Müslim, Sahîh’lerinde ve onlardan başkaları (eserlerinde) Abdullah...