İktibas

Ana sayfa İktibas
Mehmet Görmez'in Habertürl Röportajı Tahlili

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Röportajının İlmî Tahlîli

Habertürk internet sitesi muhabirlerinden Kübra Par’ın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Hoca ile gerçekleştirdiği bir röportaj 03-04 Temmuz 2016 tarihlerinde, iki...

Heykel, Resim Yapmak ve Fotoğraf Çekmenin Hükmü – 3

2.Makâlenin Devâmı "Atâyâ’l-Kadîr fî Hukmi’t-Tasvîr" Yazan: Ahmed Rızâ Hân Tercüme: Molla Ahmed Mağnisavî   Ben (A. Rızâ)Allah’dan yardım isteyerek şöyle derim: (Sûretin yasaklığındaki) illet en güzel bir şekilde ayıklanmış(ve...

İmam Kevserî’ye Atılan İftiralara Dâir

İMAM KEVSERÎ’YE ATILAN İFTİRALARA DÂİR Osman AKYILDIZ Bazı internet sitelerinde meydanı boş gören cühelâ takımı asrımızın büyük...
Deistik Fetö Projesi Kutlu Doğumun Arkaplanı

Kutlu Doğumun Arkaplanı

Prof.Dr. Bedri Gencer "Kutlu Doğumun Arkaplanı" başlıklı makalesinde, Mevlid Gecesinden Kutlu Doğum Haftasına giden değişimile, Mevlid-i Nebî'in mîlâdî takvime göre bir tarihe sabitlenmesinin FETÖ...

Kimlerin Tefsiri Kabul Edilir

Celâlu’d-din es-Suyûtî Tercüme: Abdulcemil Fânî   Zamanımızda gelişigüzel konuş­mak her sâhada bir moda hâlini aldıysa da bu bilhassa Kur'ân ve Sünnet üzerin­de, yani İslâm...

Şeyh’e İtâat Etmenin Şer’i Ölçüsü Nedir ?

ŞEYH’E İTÂAT ETMENİN ŞER’Î ÖLÇÜSÜ NEDİR?   Kadı Muhammed Senaullah el-Mazharî اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ...

Ümmeti, Putperestliğin Da’vetçilerinden Sakındırmak

  ÜMMETİ, PUTPERESTLİĞİN DA’VETÇİLERİNDEN SAKINDIRMAK     Muhammed Zâhidü’l Kevserî Beni, ne şeytânın boynuzunun doğduğu yerdeki şu...

Sapıtanların Anlayış ve Düşünce Yanlışlıklarının Temel Sebebleri (1)

EL-İNTİBÂHÂTÜ’L-MÜFÎDE (1) Yâhud Sapıtanların Anlayış ve  Düşünce Yanlışlıklarının Temel Sebebleri   Yazan: Eşref Ali et-Tânevî Tercüme :...