İktibas

Ana sayfa İktibas

Gazze Ablukası Ne ki?

Beyan Dergisi Yayın Kurulu   Hangi Abluka? Yahudi'nin Gazze ablukası mı? Gazze Ablukası Ne ki? Bir yanda bütün zalimliği ve al­çaklığı ile başlatılan...

İmam Kevserî’ye Atılan İftiralara Dâir

İMAM KEVSERÎ’YE ATILAN İFTİRALARA DÂİR Osman AKYILDIZ Bazı internet sitelerinde meydanı boş gören cühelâ takımı asrımızın büyük...

Kimlerin Tefsiri Kabul Edilir

Celâlu’d-din es-Suyûtî Tercüme: Abdulcemil Fânî   Zamanımızda gelişigüzel konuş­mak her sâhada bir moda hâlini aldıysa da bu bilhassa Kur'ân ve Sünnet üzerin­de, yani İslâm...

Sapıtanların Anlayış ve Düşünce Yanlışlıklarının Temel Sebebleri (1)

EL-İNTİBÂHÂTÜ’L-MÜFÎDE (1) Yâhud Sapıtanların Anlayış ve  Düşünce Yanlışlıklarının Temel Sebebleri   Yazan: Eşref Ali et-Tânevî Tercüme :...

Sakalları Bırakmak ve Bıyıkları Kısaltmak

 SAKALLARI BIRAKMAK VE BIYIKLARI KISALTMAK Abdurrahmân İbnu Muhammed İbni Kâsım el-Âsımî el-Hanbelî   Bir: Buhârî ve Müslim, Sahîh’lerinde ve onlardan başkaları (eserlerinde) Abdullah...

Ümmeti, Putperestliğin Da’vetçilerinden Sakındırmak

  ÜMMETİ, PUTPERESTLİĞİN DA’VETÇİLERİNDEN SAKINDIRMAK     Muhammed Zâhidü’l Kevserî Beni, ne şeytânın boynuzunun doğduğu yerdeki şu...

Heykel, Resim Yapmak ve Fotoğraf Çekmenin Hükmü – 1

"Atâyâ’l-Kadîr fî Hukmi’t-Tasvîr" Yazan: Ahmed R?zâ Hân Tercüme: Molla Ahmed Ma?nisavî   ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Dedem büyük imâm ?eyh...
Mehmet Görmez'in Habertürl Röportajı Tahlili

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Röportajının İlmî Tahlîli

Habertürk internet sitesi muhabirlerinden Kübra Par’ın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Hoca ile gerçekleştirdiği bir röportaj 03-04 Temmuz 2016 tarihlerinde, iki...