20.000 Müridândan Ziyâret

MAHMÛD EFENDİ HAZRETLERİNE ZİYÂRET

Mahmûd Efendi Hazretlerini (Kuddîse Sirruhû) müridânı ziyaret ettiler. 20.000’den fazla kimsenin bulunduğu ziyârette Efendi Hazretlerinden müridâna feyz aktı. Bu mânevî ortamın bereketinden faidelenmek arzusundaki onbinlerce ihvân, ziyâretten hiç ayrılmamak istediler.