Mahmud Efendi Hazretleri İsmailağa Camii Hutbe

MAHMÛD EFENDİ HAZRETLERİNİN HUTBESİ

Videoda Mahmûd Efendi Hazretlerinin (Kuddîse Sirruhû), İsmaiağa Camii’nde verdiği bir hutbe yer alıyor. 19 dakikalık videoda âhiretin ne kadar yakın olduğundan bahisle, Mevlâ Te’âlâ’nın emrettiği kul olma yolunda çalışmanın önemi anlatılıyor.