Karaman’ın Cevâbı ve Cevâbımız

yazısı munasebetiyle yazımız üzerine gönderilen cevâbî yazısı ve o yazıya verdiğimiz cevaptır.
misiniz?
1-Kadınlarla erkeklerin şehvetsiz olarak musafahalarının haram olduğuna
a)zaruret yoksa, b) şehvet ihtimali varsa dokunmak caiz değildir. Şehvet ihtimali yoksa dokunmak caizdir.
bu takdirde dokunma, avret olmayan yere bakmak gibidir (Kıyas).
a) Avret olmayan yerlere şehvetsiz bakmanın caiz olduğunu,
b) Şehvet ihtimali bulunmadığında dokunmanın da caiz olduğunu,
Avret olmayan yere dokunmaya
a) Zaruret yoksa,
b) Şehvet ihtimali varsa dokunmak caiz değildir. Şehvet ihtimali yoksa dokunmak caizdir.
Karaman:
da caiz değildir.]
Karaman:
a) Avret olmayan yerlere şehvetsiz bakmanın caiz olduğunu,
b) Şehvet ihtimali bulunmadığında dokunmanın da caiz olduğunu,
bildiririz.
Bunları bana yakıştıranları ve dergilerinin sayfalarında neşredenleri Allah affetsin!ِz sِyleyebilecek insana ihtiyaç olduğunu belirten Taşgetiren, ‘Bunun ilahiyatçılar veya hocalar olması tercih ediliyor.
ِzler, akıllı ve firâsetli mü’minler için çok büyük ehemmiyet arz etmektedir. Kendi huzurlarında sarf edilen şu değerlendirmelere sayın Karaman’ın i’tirâz etmemesi -hukuk diliyle ifâde edilecek olursa-