Camilerin altındaki dükkânları kiralamak caiz midir?

Çıplak arâziyken mescid hükmünü almış olanlar.