Chat Sohbet ile Yazışarak Şahidsiz Nikah Olur mu?

Soru: Bir kimse chat ile (internet mesaj servisleriyle) yazışarak şâhidsiz nikah akdi yapsa, bu nikah sadece fâsid mi olur yoksa hiç mi olmaz?

Şahitsiz Nikah Olur mu?

Cevap: İbâdet bahislerinde fâsid, bâtıl ayrımı  yoktur. Meselâ “namaz fâsid oldu” demek, “bâtıl oldu” demektir. Nikahta da ibâdet manası olduğundan dolayı “nikâhın fâsid oldu” denmesi, “bâtıl oldu”, daha açık ifade ile “nikah olmadı” mânâsı taşır. Şâhidler ise nikâhın cevâzının şartıdır[1], bu nedenle şâhitsiz nikah câiz değildir.

Yazı ile nikâha gelince; şayet evlenecek olan taraflar farklı meclislerdeyse ve kitâbetle(mektup gibi) bir tanesi diğerine îcap(teklif) gönderse ve karşı taraf bu îcap içerikli mektubu veya mesajı, şahitliğe liyakatlı kişiler[2]  yanında sesli olarak okuyup aynı mecliste “kabul etdim” derse, bu nikah câiz olur. Ancak mektup okunmaz da sadece böyle bir mektubun geldiği söylenirse, yapılan akid sahih olmaz.[3]


[1] El-Bedâyi

[2] Hür, akıllı, ergin ve müslüman olan iki erkek, yada bir erkekle birlikte iki kadın şahid olması gerekir.

[3] El-Bedâyi