İmamı Azam Önceden Mutezilîmiydi, Neden İçtihadlarında İstihsana Çok Yer Veriyordu ?

قد استحسنتdiyordu biz hayretler içinde kalıyorduk”. Bu da İmamın ne büyük bir zekâ olduğunu gösterir. İmam Rabbani Hazretleride onun hakkında şöyle diyor; “Onu anlayamadılar, Bir nebze İmam Şafii anlamıştı”. Bu durumda usulü yeni okumaya başlamış biri olarak sizmi tam anlayacaksınız. Tabi ki usul de tam tevağğul etmedikçe istihsan gibi mesleler aklınıza tam yatmayacaktır.