Yalnız Pazar Günü Oruç Tutmak Mekruhmudur ?

Soru : Tek başına cuma günü oruç tutmak mekruh,cumarteside öyle. Peki sadece pazar günü oruç tutmakda mekruh mu?
 
Cevap : Fukaha bu konuda ihtilaf etmiştir. Şemsü'l eimme El-Halvânî "bu güne bir saygı duymaksızın oruç tutmak mekruh değildir" der, ancak güne  tazim olursa bu caiz olmaz. 
Sahih olanda budur denilmiştir.
 
Üveys AKI