Şartlı Borç Vermek Caiz midir?

Borcu alan kimse bu şartı yerine getirmek zorundamıdır?