Ticari Ortaklık Bozulunca Bedenen Çalışanla Çalışmayan Ortakların Hakları Nelerdir ?

İş bu reddeye gelmeden sorsaydınız daha iyi olurdu.