PAYLAŞ
Sualli Cevaplı İslâm Fıkhı Kitabı
PDF'e AktarYazdır

SORULAR VE CEVAPLARI İLE İSLÂM FIKHI

Yazar: Fatih KALENDER, Emin Ali YÜKSEL, Hüsamettin VANLIOĞLU, Abdullah HİÇDÖNMEZ (Takriz, Ahmet Mahmut ÜNLÜ)

Dili: Türkçe

Tercüme: –

Yayınevi: Beyzâde Yayınevi

Boyut: 17cm*25cm

Sayfa Sayısı: 415


MÜELLİFİN AÇIKLAMASI

Bütün hamdler “Allah’ın sınırlarını koruyan müminleri müjdele” buyuran Allah-u Te’âlâ’ya mahsustur. Sonsuz salat-ü selamlar “Elbette fıkıh bilen bir kişi şeytana bin âbidden daha zor gelir” buyuran Rasûllüllâh (sallâllâhu vesellem)’in ve fıkha çalışıp, ona göre amel eden Ehl-i Beyti’nin ve ashâbının üzerine olsun.

Elinizdeki bu kıymetli eser sekiz cilt olacak değerli bir fıkıh mecmûasının ciltlerinden olup ilimlerine, amellerine, takvâlarına  ve fetvâlarına çok güvendiğim fıkıh âlimlerinden Hüsamettin Hoca Efendi, Fatih Hoca Efendi, Abdullah Hoca Efedi ve Emin Ali Hoca Efendi tarafındn kaleme alınmıştır.

Sohbetlerimizi takip eden siz okurlarımızın malumu olduğu vechile; din fıkıhtan ibarettir. Fakat her hocanın fetvasıyla amel edilemeyeceği de bir gerçektir. İşte bu hoca efendiler fetvalarıyla amel edilebilecek vasıflara sahiptirler. Dolayısıyla bu eseri gönül rahatlığıyla okuyabilir ve içindekilerle hiç şüphe etmeden amel edebilirsiniz. Dinin hükümlerini tebliğ bakımındanda herkese tavisye edebilirsiniz.

Gerçekten bu eserdeki ilimler yüzlerce cilt kitaplardan derlenmiş ve bu şekliyle diğer türkçe eserlerde bulunmayacak önemdedir. Bir insan yatmadan evvel bu fıkhi meselelerden bir miktar okuyupta yatsa o geceyi sabaha kadar ibadetle geçirmiş sevabı alacağı rivayet edilmiştir. Yine böylece hadis-i şeriflerde “Amel olunsun olunmasın ilimden bir mesele öğrenmek yüz rekat namazdan üstündür” buyrulmaktadır.

Allah-u Te’âlâ bu eserin tamama ermesini ve cümlemizin içindekileri okuyup amel etmesini nasip eylesin. Gerçekten tevfik ve teysirin Velisi ancak O’dur!

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın