Tasavvufun Menşei ve İmâm-ı Âzam ebû Hanîfe

TASAVVUFUN MENŞEİ VE İMÂM-I ÂZÂM EBÛ HANÎFE

Yazar: İsmailağa Te’lif Hey’eti

Dili: Türkçe

Tercüme: –

Yayınevi: Siraç Yayınevi

Boyut: 13,5cm*21cm

Sayfa Sayısı: 65

Satın Alma Linki: Tasavvufun Menşei ve İmâm-ı âzâm ebû Hanîfe Kitabını Satın Al


ARKA KAPAK METNİ

Tasavvuf, fıkıh, kelâm, usûl gibi kökenerini selefte bulan ve zaman içinde o temeller çerçevesinde tekâmül eden şer’i ilimlerin en büyüklerindendir. Tasavvufun menşei ve tekâmül sürecinin doğru yorumlanabilmesi için, selef-i sâlihînin hayatlarından alınacak önemli ipuçları vardır.

Adı ile aanılan bir mezhebin bânîsi, fahkihliği ile maruf bir şahsiyet olan Ebû Hanîfe’nin (Rahimehullâh) özellikle tasavvuf ilmindeki mevkiini ön plana çıkartmamızın sebebi, bu sürece bir nebze olsun ışık tutabilmektir. Böylelikle görülebilecektir ki İmâm-ı Âzam (Rahimehullâh); fıkıh, hadis ve diğer şer’i ilimlerdeimam olduğu gibi takva, züht, tasavvuf ve hakikat ilminde de bir imamdır.