Zühd ve Takvâ

[1] Ayeti Kerimesinin bizler için ne ifâde ettiğini idrâk etmeleri ve bu esaslar üzerine kurulmuş İslâmi bir hayâtı kendilerine yol edinmeleri şarttır. Bizler gerçek hidayeti bulmak istiyorsak, insanları ırklarına, renklerine, makam ve zenginliklerine göre tasnif etmeyi terk ederek, îman, amel ve takvâlarına göre değerlendirmeyi, kendimiz için de fazîletin ancak takvâ ile mümkün olacağının şuuruna ermeliyiz.

[2]

[3] buyurmaktadır.

[4]

[5] buyurmaktadır.

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[3]Bakara Suresi 2

[8]Rad Suresi 35

[9]Nahl Suresi 31

[10]Meryem Suresi 85-86

[11]Hucurat Suresi 13

[12]Ankebut Suresi 64

[13]Enam Suresi 32