PAYLAŞ
PDF'e AktarYazdır

KÜRTAJ (ÇOCUK ALDIRMA) VE HÜKÜMLERİ


Abdullah HİÇDÖNMEZ

Çocuk aldırma ve bilerek düşürmenin hükümlerine geçmeden evvel anne karnındaki ceninin durumları hakkında ulemanın görüşlerini getirip en uygun olanını tesbit etmeye çalışmak uygun olacaktır. Anne karnındaki ceninin geçirdiği devreleri kur’an ve sünnet te 7 devre olarak görüyoruz.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) 
  

1.devre: Nutfe halinden kadının yumurtasının dölleme devresidir ki ilk haftada olur.

 

2.devre: Alaka devresi olup 2. ve 3. haftaya tekabül eder

 

3.devre: Canlı veya cansız muzga devfresidir. 4. haftaya tekabül eder.

 

4.devre: Kemik ve kasların oluşma devresidir. 5. 6. ve 7. haftalara tekabül eder.

 

5. devre: Kemiklerin et ile kaplanma devresidir ki yine 5-6-7. haftalara tekabül eder.

 

6.devre: Normal insan suretine geçiş devresi

 

7.devre: Ruh verilme devresi bu son iki devre 7. haftadan sonraya tekabül eder. Buradan anlıyoruz ki 8 hafta içerisinde yaratılışı tamamlanıyor.

  

FUKAHANIN CENİN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

  

Anne karnında geçen bu devrelerdeki şeye fukaha indinde cenin denilebilmesi, yani canlı denilebilmesi farklı olarak değerlendirilmiş ve üzerine terettüp eden hükümlerde bu sebepten farklı olarak değerlendirilmiştir.

  

Hanefilere göre anne karnındakinin cenin sayılabilmesi saç, parmak gibi bazı azalarının belirginleşmesiyle olur.Bu da 6-7. haftalara tekabül edip, bundan evvelki durumlara cenin denilemez.

 
Malikilere göre velev ki azalarından bir şey belli olmasa bile kadının rahminde taşıdığı her şey cenin olarak kabul edilmiş ve buna göre hükümler terettüp ettirilmiştir.Şöyleki İmamı Malik’e "bir kadına birisi darb edip, azaları oluşmamış olan hamlini düşürmeye sebep olsa ne gerekir" diye sorulduğunda eğer hamile olduğu kesinleşmişse velev ki kan pıhtısı da olsa ceza gurresi[1]

gerekir ve talak iddetide bununla biter demiştir.

  

Şafii mezhebinde üç değişik görüş vardır. 1-Meninin rahme düşmesinden sonra yapılacak her türlü hamli engelleme girişimi haramdır.Bu Gazali’nin görüşüdür. 2-Hamlin başlamasından, 40 güne kadar yapılacak hamli engelleme girişimi caizdir. Bu görüş Buceyremi ve Muğnil muhtaç sahibine göredir. 3-Ruhun verilmesinden evvelki hamli engelleme girişimi caizdir. Bu görüş de Haşiye-til Kalyubi sahibinindir.

  

Hanbelilere göre normal insan suretine bürünmesiyle cenin olarak kabul edilip, daha evvelki dönemde kesin ne olduğu bilinemediği için cenin olduğuna hükmedilmez.Bu görüş Hanefilerin görüşüne yakındır.

  

       MODERN TIBBIN CENİN HAKKINDAKİ TESBİTLERİ

 

1-Zigot (Dölüt)Devresi (0-2 HAFTA): Spermin yumurtayı döllemesiyle oluşan ilk hücreye zigot denir.Zigot dört gün içinde bölünerek fallop borularından ilerler ve döl yatağına ulaşır.4. ve 8. günler arasında zigot döl duvarına yerleşmeye başlar.Bu yerleşme işlemi 13 günde tamamlanır.

2-Embriyo Devresi (2-8 HAFTA): Bu devrede çocuğun temel yapısı oluşur. Embriyo evresinin ilk günlerinde plesanta,göbek kordonu ve amniotik sıvı olgunlaşır ve işlevini yerine getirmeye başlar. Plesanta,zigotun döl yatağına yerleşmesini,bebeğin kan dolaşımını ve beslenmesini sağlar.Ortalama olarak 50cm uzunluğunda olan göbek kordonu plesanta ile bebek arasındaki besin ,oksijen ve atıkların geçmesini sağlar.Amniotik sıvı ise,bebeğin döl yatağına yapışmasını önler ve rahat hareket etmesine olanak tanır.
Gebeliğin 3. ve 4. haftalarında kalp ve sinir sistemi olgunlaşmaya başlar.
6. haftada kulaklar ve süt dişlerinin yerleri oluşmaya başlar.
6-8 haftalar arasında cinsiyet ayrımı oluşur ve buna bağlı olarak da üreme organları oluşmaya başlar.
8. hafta sonunda bebeğin temel organları işlevini gerçekleştirmeye başlar ve bebek insan görünümünü alır.

  

Modern tıbbın bu açıklamalarından anlaşıldığı üzere daha birinci haftada canlılık belirtileri başlamış oluyor.Bu geride geçen İmamı Gazali ve Malikilerin görüşlerine yakın olup kanaatımca bu görüşleri asıl almamız uygun olacaktır. Buna göre döllenmiş yumurtanın kişinin iradesiyle rahimden dışarı atılması canlı olmasına binaen caiz olmaz.Gurre’nin vucubu, iddetin bitmesi, kadının düşükten sonra nifaslı olup, olmaması konularında mezhep içerisinde (Hanefi) kalmanın doğru olacağı kanaatindeyim. Çünkü zigot denilen döllenmiş yumurta her ne kadar canlı olsada yaratılışını tamamlayıp insan suretine girişi, yani cenin ve veled sayılması 7-8 haftayı bulmaktadır. Gurre,iddet bitmesi ve kadının nifaslı sayılması doğuma mevkuf olup, azalarının bir kısmı oluşan çocuğun rahimden düşürülmesi veya düşürtülmesini doğum olarak kabul ederiz ve kadını nifaslı ve iddeti bitmiş sayıp gurreninde vacip olduğuna hükmederiz.

 

ALLAH en doğruyu bilendir.

 


[1] Gurre kadının diyetinin on da biri erkeğin diyetinin yirmide biri olup yaklaşık 500 dirheme tekabül eder.TUHFETUL FUKEHA

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın