PAYLAŞ
Cuma Namazı Kaç Rekat Olarak Kılınır
PDF'e AktarYazdır

Cuma Namazı Kaç Rekat?

Cuma Namazının Farzı ve Sünnetleri

Soru: Cuma namazı kaç rekat kılınmalıdır? Bazıları on altı rekât olduğunu söylüyorlar. Öyleyse bunlardan iki rekât farzın dışındaki namazlar ne amaçla, ne dayanakla kılınmaktadır?

Cevap: Cuma namazı farz itibarıyla ele alınacak olursa iki rekâttır.[1] Farzından sonra da altı rekatlık namaz vardır.

Cuma Namazının Sünnetleri

Bunun dışında yapılmış bir takım rivayetlerin tenkidi veya tad’ifi İ’la sahibi tarafından yapılmaktaysa da meseleyi mezhebin aslından çözmenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

Nitekim bazıları Cuma namazından sonra altı rekât nafile olarak kılınan namazların kılınmamasının sünnet olacağını dahi savunmaktadırlar.

Zikrettiğimiz gibi meseleyi asıllara irca edip tahlil edecek olursak İmam Muhammed’in “el-Asl” isimli eserinde –bizim görebildiğimiz kadarıyla- bu konu iki yerde geçmektedir.

Birincisi, Cuma’da nafile olarak kılınacak rekâtlar ile ilgili kendisine sorulan soruda İmam Muhammed: “Cuma’dan önce de sonra da dört rekât nafile kılınabileceğini ve bu dört rekâtın aralarını ancak teşehhüdle ayıracağını” söylemektedir.[2]

İkincisi, İtikâf bölümünde geçmektedir. Şöyle ki; İtikâfta olan birisinin bulunduğu mescidden çıkabilmesinin meşru sebeplerinden birisi de Cuma için çıkacak olmasıdır. İşte bu noktada İmam Muhammed böyle bir kişinin Cuma için çıkıp geldiği mescidde Cuma’dan önce dört ve sonrasında da dört veya altı rekât kılabileceğini söylemektedir. [3]

Netîce

Bu nakillerden anladığımız, Hanefi mezhebince Cumadan önce dört rekatlık nafile namaz olduğu gibi sonrasında da altı rekatlık nafile namaz sabittir.


[1]  Zafer Ahmed el-Usmani, İ’lau’s-Sünen, VIII/ 75 İdaretu’l-Kur’an, Pakistan, 1415

[2] Muhammed b. Hasen eş-Şeybani, Kitabu’l-Asl,  I/ 156 Alemu’l-Kütüb, Beyrut B.1

[3] Muhammed b. Hasen eş-Şeybani, Kitabu’l-Asl, II/ 234 Alemu’l-Kütüb, Beyrut B.1

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın