PAYLAŞ
PDF'e AktarYazdır
Milliyet gazetesinde ‘Bazı ayetler şiddete bile bahane edildi‘ başlığında bir haber yayınladı. Habere göre “Kayseri’nin kadın müftü yardımcısı Cansever DOKUZ, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen panelde bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada “İslam’a, kendisinde bulunmayan ataerkil yorumlar eklendiğini, bazı ayetlerin şiddete bile bahane edildiğini, peygambere atfen ‘İşlerini kadına bırakan toplum iflah olmaz‘ sözünün söyletilmiş olduğunu” ifade etmiş ve devamında da şu sözleri sarf etmiş; “Kur’an-ı kerimin tefsirinin içine bile kadın aleyhinde dediğimiz gelenek girmiş. Aile içi rollerle ilgili ayet, koca tarafından eşine uygulanan şiddete bahane edilmek istenmiş. Miras, borç alımıyla ilgili ayetler genelleştirilerek kadının zihinsel açıdan yetersizliğine yorumlanmış. Hz. Muhammed’in ağzında öyle sözler söyletilmiş ki, bakıyorsunuz peygamberimizin hayatına ve uygulamalarına, sanki o yaşayan peygamber başka biri, o sözleri söyleyen başka biri… Mesela peygambere atfen ‘İşlerini kadına bırakan toplum iflah olmaz‘ sözü söyletilmiş.”
Öncelikle belirtelim ki bu tip ifadeler İslam’ın ılımlaştırılması ve modern çağa uydurulması sürecinde feminist düşüncelerden kaynaklanan ve neticede de herkesin kendi kafasına ve re’yine göre Kur’an-ı yorumlamasına ve selefin (geçmiş ehli sünnet ulemasının) anlayışını ortadan kaldırmaya götürecek bir zihniyetten kaynaklanmaktadır.
Nitekim son günlerde medyada Diyanetin faaliyetleriyle alakalı çıkan haberlerde diyanet’in 80 din adamıyla(!) “hadislerin yeniden yorumlanması ve doğruluğunun incelenmesi” kapsamında yürüttüğü faaliyetlerde modernist anlayışa göre erkek-kadın eşitliğine karşı, kadınları erkeklerden daha az zeki gösteren (haddi zatında sahih olan) hadisleri (feminist görüşler uğuruna inkâr ederek) çıkarttığı ve yabancılara (batıya) göre de bunun “İslam’ın soft (yumuşak) devrimi” ve “Ortaçağdan beri İslam’a en entelektüel (aydın) bakış” olarak yorumlandığı haberleri mevcuttur.
14 asırdır İslam’a düşman olan Gayrimüslimlerin son yıllarda din adına çalışan modernist din ulemasının(!) çalışmalarını olumlu bulmaları ve alkışlamaları, yıllardır uyuşturulmuş, gayreti diniyyesi köreltilmiş olan Müslümanları uyandıracak ve kafalarında İslamiyet adına soru işareti oluşturacak yeterli bir sebep değil midir?!
Modernistlerin din adına yaptıkları bu faaliyetler, neticede fıkıh ve mezheplerin kökünü kazımak, 14 asırdır Müslümanların temel inancı olan “Allah katında tek hak din İslam’dır.” İnancını yıkarak cihad ruhunu kaldırmak, Yahudi ve Hıristiyanların da cennetlik olduğu inancını yayarak Siyonistlerin temel hedefi olan ılımlaştırılmış, modernize edilmiş bir İslam anlayışı insanlara aşılamaktan ibarettir.
Kayseri’nin kadın müftü yardımcısı Cansever DOKUZ’un ifadelerine gelince;
“Peygambere atfen (İşlerini kadına bırakan toplum iflah olmaz) sözü söyletilmiş” diyerek mevzu olduğunu zannettiği bu hadis sahihtir. Ve birçok muteber sahih hadis kaynaklarında mevcuttur. Mesela, Sahih- Buhari, Sahih-i ibn-i Hibban, Tirmizi, Sünenü-l Kübra-Nesai,  Müsnedi Ahmed İbn-i Hanbel, Musannef İbn-i Ebi Şeybe, ve diğerleri..[1]
            Şimdi bunca muteber hadis kaynaklarında rivayet edilen ve ehli tarafından sahih kabul edilen bu hadis hakkında “peygamberimize atfen söylenmiş” ifadesini kullanmak ya cehalettir, Ya da belirttiğimiz gibi feminist düşünceler uğuruna bile bile sahih hadisleri inkâr etmektir. Üçüncü bir ihtimal yok!
            “Aile içi rollerle ilgili ayet, koca tarafından eşine uygulanan şiddete bahane edilmek istenmiş” sözüyle aslında geçmiş müfessirlerimizi tenkit etmek istediği söz konusu ayeti kerimelerin (Diyanetin yaptığı) mealini aynen aktarıyoruz. “Allahın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için Saliha kadınlar itaatkardır. Allahın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın. Ve (bunlarla yola gelmezlerse hafifçe) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.[2]
İşte geçmiş müfessirleri Kur’an tefsirlerine ataerkil yorumlar eklemekle tenkit eden müftü yardımcısı hanımın aslında kendi kurumunun yapmış olduğu meali de tenkit ettiği aşikârdır. Zira mealde erkek-kadın eşitliğinin aksine erkeklerin kadınların yöneticileri oldukları kadınların erkeklere itaat etmeleri, baş kaldırmamaları gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Ve ayette erkek- kadın eşitliğinin aksine بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (yani insanların bir kısmını (erkekleri) diğer bir kısmı (kadınlar) üzerine üstün kılması..) ifadesi kullanılarak erkeğin (bazı tasarruf ve haklarda) kadından üstün olduğu vurgulanmıştır.
 
Nurullah KAĞIT

[1]Şuayp Arnavut; Hadis sahihtir.
[2]Nisa 4/34
PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın