PAYLAŞ
Botlara Mesh Yapmak, Botla Namaz Kılmak
PDF'e AktarYazdır

Soru: Askerde çok soğuk günlerde botlara mesh yapılabilir mi? Botlar temiz ise onlarla namaz kılınır mı? Çünkü o botların içinde ayak parmakları tam yere değmiyor, botun ucunun kaba olması nedeniyle yerden neredeyse birkaç santim uzakta kalıyor, ayrıca parmaklar tam kırılmıyor dik duruyor?

Cevap: Ebu Yusuf ve İmam Muhammed (Allah onlara rahmet etsin)’e göre; çorap altını göstermeyecek ve kendi­siyle yürünecek kadar[1], sağlam ve sık örülmüşse ve giyi­len ayakta bağlanmadan kendi kendine durabiliyorsa üzerine mesh yapılması caizdir.[2]

Botlara Meshetmek Caiz midir?

Ebu Hanife (Allah ona rahmet etsin)’ye göre ise mest, giy­mek maksadıyla deri ve benzeri maddelerden ya­pılan, ayağı topu­ğuy­la birlikte örten, içine su geçirmeyen ve ayağa giyildiğinde bağ­lan­maksızın kendi kendine dik dura­bilecek bir ayakkabı çeşidi­dir. Diğer mezhebler de mesti; bu anlatılanlara yakın manayla tarif etmişlerdir. Şu halde fakih­le­rin tamamına göre, bu özelliklere haiz olan patiklerin, mest olarak kullanılması caiz olur.

Buna göre; günümüzde her ne kadar mest olarak satılma­salar da, ayakları topuklarla birlikte örten çizme, potin ve bot gibi ayak­kabı çeşitlerinin üzerine mest edilmesinde her­hangi bir mahzur yoktur. Bu hususta sualli cevaplı İslâm fıkhı adlı eserimizin 155-156. suallerine bakabilirsiniz. Orada tafsilat vardır.

Botlarla Namaz kılınır mı?

Altının temiz olmasına gelince, bilinen ya da açık bir necaset gözükmezse zaten temizdir. Ayrıca tuvaletten çıktıktan sonra belli bir müddet yürümekle daha bir temiz olması sağlanarak ihtiyat yapılır.

Botla namaz kılma meselesine gelince evvela sualde anlam karışıklığına yol açan bir meseleyi çözelim. O da şudur: Namazda ayak parmaklarını kıbleye yöneltmek sünnettir. Ayaklardan birini yere değdirmek ise farz, vacip ve sünnet olmak üzere üç ayrı hüküm verilerek ihtilaf edilmiş bir meseledir. (ibn Abidin’e bakılsın. Ayrıca bu konuda el-Kevserî, İbrahim el-Halebiye uyarak sahih olmayan bir görüşü makalesine almıştır.)

Şu halde botla namaz kılanın ayağı yere değdiğine göre namazını bu şekilde kılmasında hiçbir mahzur yoktur. Özellikle de asker gibi zarureti mucib olayların çokca vukua geldiği yerlerde. Ve’s-Selâm.

 


Kaynaklar

[1] Hanefî kitaplarında bu miktarın en azı bir fersah olarak değerlendirilmiştir.(Bak: El-Mebsût, es-Sarahsî) Bir Fersah 3 mildir. Bir mil 1855 metredir. 1855×3=5565 (Bak: El-Mekayîl ve’l-Mevazîn, Ali Cuma’ Muhammed)

[2] El-Muğnî, İbn Kudame.

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın