PAYLAŞ
Dini Nikah ile Resmi Nikahin Hukumleri
PDF'e AktarYazdır

Soru : Hocam dini nikah ve resmi nikahın hükümleri aynı mıdır? Geniş bir acıklama ile bizi bilgilendirir misiniz? Şimdiden çok tesekür ederim. 

Cevap : Resmi nikâhın dini nikâh yerine geçip geçmediğini anlayabilmemiz, dini nikâhın ne olduğunu ve oluşumu için aranan şartların neler olduğunu bilmemize bağlıdır. 

İslam’a göre nikâh: Karı kocadan her birerlerine, birbirleriyle meşru bir şekilde menfaatlenme hakkı veren akde denir.

Bu akitin oluşumu tıpkı diğer akitler gibi belli başlı şartlara bağlıdır. Bu şartlar; âkidan/akdi yapan kişiler, akit sıgası ve şahitlerdir. 

Nikah akdini ya evlenen kişilerin bizzat kendileri veya vekilleri veyahut da velileri yapması gerekir. Bir taraftan asıl diğer taraftan vekil olabildiği gibi bir taraftan veli diğer taraftan vekil veya asıl da yapabilir. Nikâhı yapacak olan bu tarafların iradelerini inşada kullanılan kelimelerle birbirlerine ifade etmeleri gerekir.  Bu iradeyi ifade eden ilk kelimeye “icap” ikinci kelimeye de “kabul” denir. İcap ve kabulün birbirleriyle buluşmasına da akit denir. Ancak bu akdin sahih olabilmesi için bu sıgaların birbirleriyle buluşması, iki erkek veya bir erkek iki kadının huzurunda olması gerekir. Bu şahitlerin Müslüman akil ve baliğ olmaları da şartdır. Ancak evlenen kadın Müslüman olmaması durumunda şahitlerde aranan Müslüman kaydını şart koşmayan âlimlerimiz de vardır. 

Hulasa olarak; tasarrufa ehil olan erkek ile bayan, iki erkek, veya bir erkek ve iki kadın huzurunda birbirleriyle icap ve kabul yapmak suretiyle nikah akdini akdedecek olurlarsa, İslam hukukuna göre karı koca olmuş olurlar. Bir din görevlisinin huzurunda bunları yapmaları nikah akdinin oluşumu için şart değildir. Ancak günümüzde bu şekilde yapılması tarafların birbirlerine hangi ifadeleri kullanacağını ve şartların neler olması gerektiğini bilememelerinden kaynaklanmaktadır. 

Bu tafsilatı bildikten sonra, şayet resmi nikah bu şartlar doğrultusunda yapılırsa İslam’a göre  elbette nikah olmuş sayılır.                                 

Selam ve muhabbetlerimle. 

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın