PAYLAŞ
PDF'e AktarYazdır
Soru:  Hayız hali oruç tutmaya engel.Sa­bah vak­tin­den ön­ce hayızdan temiz­le­nen ka­dın,imsak girmeden gusül alırsa,o günün orucu sahih olur.
Peki,sa­bah vak­ti gir­dik­ten son­ra yı­ka­nır­sa o gü­nün oru­cu sa­hih olur mu?
O gün akşama kadar gusül almazsa yine orucu sahih olur mu?
Cünup olan oruç tutabilir,hayız olan tutamaz, ancak hayız bitince gusül etmeden oruç tutabilir mi?
 
Cevap: Bu soruya şunu da ekleyebiliriz. Bir kişi ihtilam olarak uyansa ve akşama kadar gusletmese orucuna bir halel gelir mi? Bu meseleyi günümüzün düzenbaz hocaları televizyonlara şu şekil taşıyıp milletin kafasını bulandırmak istiyorlar. Ama elhamdülillah bu güne kadar kendileri gibi olan mutlu ve putlu azınlıktan başkası da onların dediklerine inanmıyor.
İddiaları şu: “Kadın hayızlıyken cima yapamaz ama oruç tutabilir. Bazıları namaz da kılar diyecek kadar işi ileriye götürüyorlar. Delil olarakta kadın hayız sebebiyle cünup olmaz geçici bir hastalık hali oluşur” diyorlar. 
Kadın hayızlıyken dört mezhebe göre de cünuptur. Dolayısıyla namaz da kılamaz, oruç ta tutamaz. Bazı fıkıh kitaplarımız “namaz kılabilir veya oruç tutabilir diye itikat küfre götürecek derecede tehlikelidir. Zira ulema oruç tutamayacağında ve namaz kılamayacağında ittifak etmiştir” diyor. (Bak: El-Mezahibu’l-Erbaa)
Gelelim şimdi ihtilam olan kişinin cünup olmasına rağmen orucu sahih olması durumu ile hayız sebebi ile orucu sahih olmayan kadın arasındaki farka. İhtilam olan kişi üzerindeki cünupluk kişinin kendi iradesiyle kalkması mümkün bir cünupluk hâlidir. Dolayısıyla günün tamamını kapsayan ve şartlarından birisi hadesten taharet olmayan bir ibadet olan oruç, bu tür bir arizi bir hades ile bozulmuş olmaz. Namazın şartlarından biri ise hadesten taharettir. Velev ki ihtilam sebebiyle oluşan arızi bir hades olsa bile. Kaldı ki namaz, bırakın cünupluğu, abdestsiz bile caiz değildir. Görülüyor ki her türlü hadesten taharet namaz için kesinlikle şarttır. 
Artık bu anlattıklarımızdan İmsak vakti temizlenen yani hayızdan kesilen kadının durumu da ortaya çıktı. Yani hayızın kesilmesiyle o kadının cünupluğuda arızi bir cünupluk(yıkanınca kalkan bir cünupluk) olduğu için ihtilam olan kişi gibi onun da orucu sahihtir. Ayrıca Hanefi mezhebinde bir kadın hayızdan kesilse fakat cünupluktan yıkanmasa, şayet üzerine bir namaz kazaya kalacak kadar vakit geçerse artık yıkanmadan kocası ile cinsel ilişkiye girebilir diyor. Çünkü üzerine namazın borç olarak kalması yani kazaya kalması onun daimi cünuplukten kurtulup arızi cünupluğa intikal ettiğini gösterir. Malum olduğu üzere kişi normal zamanlarda da eşiyle cinsi münasebette bulunsa yıkanmadan tekrar ikinci kez münasebette bulunması caizdir. Çünki buradaki cünuplukta arızidir.
Burada son olarak şunu ekleyelim. Bu kadının veya ihtilam olan kişinin orucu her ne kadar sahih olsa da, bütün gün cünup durduğu ve dolayısıyla namazlarıda kılamayacağı için büyük günaha girmiş olur. Allah en doğruyu bilendir.
Abdullah Hiçdönmez
PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın