PAYLAŞ
Kafir Kadınlarla Erkeklerle Evlenmenin Hükmü Haram mı Helal mi
PDF'e AktarYazdır

Soru: Kâfir olup Müslüman olmayan bir kadınla evlenmemiz caiz midir? Tam tersi, kâfir olup Müslüman olmayan bir erkekle evlenilmesi helâl midir? Bu konu çok gündeme geliyor. Kadının ya da erkeğin sonradan “ileride” Müslüman olmayı vaadetmesi ile Müslüman olan kişi bununla evlenebilir mi; bu nikah helal ve sahih olur mu?

Cevap: Soruda yer alan kâfir tabiri biraz genel bir tabir olması hasebiyle izaha muhtaçtır. Şöyle ki; Müslüman olan bir erkeğin ehl-i kitap (yani Yahudi veya Hristiyan) olan bir kadınla evlenmesinde her hangi bir beis yoktur. Ancak bunun tersi olarak Müslüman olmayan bir erkeğin Müslüman kadınla evlenmesi asla caiz değildir. Nitekim “Mümtehine” süresi 10. Ayet-i kerime bu durumu izah etmektedir. Kâfir olarak evlenilebilecek olanlar sadece Yahudi veya Hristiyan olan kadınlardır.

Bütün bunlarla birlikte şu iyi bilinmelidir ki bir şeyin ilke anlamında caiz ve yapılabilir olması başka bir şeydir. Ve o şeyin haiz olduğu bir kısım mahzurlar sebebiyle yapılmamasının gerekli olması başka bir şeydir. Bahsinde olduğumuz mesele de bunlardan bir tanesidir. Huzeyfe b. Yeman (Radıyallahu Anh) Yahudi olan bir kadınla evlenmesi neticesinde Hz. Ömer (Radıyallahu Anh) ona bir mektup yazarak “ona yolunu göster/ onu salıver” dediğinde Huzeyfe (Radıyallahu Anh)Ey Emiru’l-Mü’minin! O haram mıdır?” diye sorunca Hz. Ömer “Ben Müslümanların sana uyarak, güzelliklerinden dolayı ehl-i zimmetin kadınlarını tercih etmelerinden korkarım. Müslüman kadınları açısından bu sana fitne olarak yeter” şeklinde cevap vermiştir.[1]

Bu rivayeti nakleden İmam Muhammed “Bunu alırız. Biz bu işi haram kabul etmeyiz. Ancak Müslüman kadınların onlara tercih edilmesini uygun görürüz” demektedir.[2]

Bu rivayet bu konu hakkında söylenilmesi gereken her şeyi izah eder mahiyettedir. Fazla söze gerek yoktur. Measselame…


 

[1] Muhammed b. Hasen eş-Şeybani, Kitabu’l-Asar, I/394 Daru’n-Nevadir, 2008, B.1

[2] El-Mebsut sahibinin naklettiğine göre İbn Ömer (Radıyallahu Anh) kitabi olan kadınlarla evlenilmesine cevaz vermeyip ve “Onlar müşriklerdir. “Allah müşriklerle evlenilmesini yasaklamıştır” demiştir. Ancak bu rivayete yönelik İmam Muhammed “bunu almayız. Zira Allah teala müşrikleri ehl-i kitabın üzerine atfetmiştir. Bu da müşrik isminin mutlak anlamda ehl-i kitabı kapsamayacağını gösterir” demiştir. Bkz. Ali el-Kari, Fethu Babi’l-İnaye, II/ 161 Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan 2009 B.I

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın