PAYLAŞ
Cinsel Organını Tutanın Abdesti Bozuldu mu?
PDF'e AktarYazdır

Soru: Bir insanın cinsel organına dokunması abdestini bozar mı? Bazı Şafi kardeşlerimiz bundan dolayı abdest almamız gerektiğini söylüyor. Bu hususta mezhep farklılığı var mı yoksa bu hüküm genel midir?

Cevap:Hanefilere göre kişinin cinsel organına dokunması abdestini bozmaz.” Soruda bahsi yapılan mesele “İhtilafu’l-hadis” dalının konu edindiği bir meseledir. Yani bu konu hakkında nakledilen rivayetler arasında bazı çelişkiler gözlemlenmektedir. Şöyle ki; bazı rivayetlerde Peygamber Aleyhisselam’ın:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ    

“Her kim tenasül organına dokunursa ona abdest vaciptir”[1] buyurduğu nakledilmektedir. İmam Muhammed “Muvatta” rivayetinde bu şekildeki rivayetleri naklettikten sonra “kişinin zekerine dokunması sebebiyle abdest almasının gerekmediğini ve bunun İmam Ebu Hanife‘nin de görüşü olduğunu belirtmektedir.[2] Zira İmam Muhammed’e göre zekere dokunmanın abdesti bozmayacağına dair rivayetler vardır. Bunlar içinde birinci olarak naklettiği merfu’ rivayeti zikretmek gerekirse

ان رجلا سأل رسول الله عن رجل مس ذكره ا يتوضأ قال هل هو الا بضعة من جسدك 

“Bir adam Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e zekerine dokunan bir adam hakkında ‘abdest alacak mı?’ diye sordu o da ‘O (zeker) ancak senden bir parçadır’ buyurdu.[3]  

Bu rivayet ve diğer bir takım sahabe kavilleriyle amel eden Hanefiler kişinin tenasül uzvuna dokunmasının abdestine bir halel getirmeyeceğini söylerken, Şafiler de bu şekildeki bir hareketin abdesti bozacağını söylemişlerdir. Dolayısıyla bu konuda mezheplerin ayrı görüşlerde olduğunu ve bu hükmün genel olmadığını söylemek durumundayız.                                                                                                                                          

 


[1] Muvatta, Kitabu vukuti’s-salat, 2/59

[2] Muvatta (Ta’lik-i Mümecced ile) 1/200 Daru’l Kalem, Dimeşk

[3] Muvatta (Ta’lik-i Mümecced ile 1/201-203

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın