PAYLAŞ
Köpek Islakken Elbiseye Değecek Olsa Elbise Necis Olur mu
PDF'e AktarYazdır

Soru : Köpek ıslanmış olarak elbisemize değecek olsa elbisemiz necis olur mu?

Cevap : Hanefi mezhebine göre kurudan kuruya necaset sirayet etmediği gibi kurudan ıslağa da necaset sirayet etmez. Şu kadar varki ıslaktan kuruya necaset sirayet eder. Buna göre pis olan mahal kuru olacak olsa temas ettiği yer ıslak veya kuru olsun her halükarda necaset sirayeti olmayacaktır. Şafi mezhebine göre ise iki taraftan birinin ıslak olması durumunda necasetin sirayeti vardır. Buna göre suâlde ifade edilen köpeğin üzerinde necaset olacak olsa temas ettiği yer pis olacaktır. Zira necis olan mahal ıslaktır. Yani ıslaktan kuruya sirayet olmuştur. Şayet köpeğin üzerinde herhangi bir necaset yoksa temas ettiği yer pislenmez. (salyası değmemek kaydıyla) Zira hanefi mezhebine göre köpeğin tüyleri necis değildir. Hanefilerin bu hükmü köpeğin üzerinde kan, irin emsali şeylerin çıktığı yara olmaması durumundadır. Şayet böyle birşey olacak olsa bunların temas ettiği şeyde pis olacaktır.

Şafi mezhebine göre köpek domuz gibi necisu’l-ayındır. Kendisi veya temas ettiği yer, ıslak olması durumunda  temas ettiği yeri kirletir.

Kurudan kuruya, ıslaktan kuruya, kurudan ıslağa necasetin sirayet edip etmeme konusunu heyet halinde hazırladığımız Suâlli Cevaplı İslam Fıkhı adlı esin 1. cildinin 178. suâlin cevabında uzunca beyan ettik. Yukarıdaki suâle verdiğimiz cevabın iyi anlaşılması için o bilgileri burada nakletmeyi uygun gördük:

Kuru olan temiz bir şey, kuru olan diğer necis bir şeye temas ettiğinde birinde olan necaset diğerine sirayet etmez. Buna göre kuru olan takke ve emsali şeyler kuru fa­kat pis olan bir zemine düşecek olsalar necis olmazlar.

·       Islak olan bir şey ıslak olan diğer bir şeye temas etti­ğinde bi­rinde olan necaset diğerine sirayet eder. Buna göre ıslak takke ve emsali şeyler necis olan ıslak zemine düşecek olsalar necis olurlar.

·       Birbirlerine temas eden şeylerden biri kuru diğeri ıslak olursa bakılır. Temiz olan ıslak, necis olan kuru ise ve bu temas fazla sür­mezse necasetin sirayeti gerçekleşmez. El-Muhitu’l-Burhani’de şöyle zikredilmiştir; kişi ıslak ayaklarıyla necis ve kuru olan bir zeminden durmaksızın yürüyüp geçerse ayağı necis ol­maz.[1]

·       Birbirlerine temas eden şeylerden, necis olanı ıslak, temiz olanı kuru olması durumunda Âlimler ihtilaf et­mişlerdir. İmam El-Merğinanî (ö.593) Et-Tecnis ve’l-Mezid adlı eserinde şöyle der: Temiz ve kuru olan bir kumaş, necis ve ıslak olan bir zemine düşüp necis zeminin ıslaklılığı bu kumaşta zuhur etse, şöyle ki; necis olan zemine düşen kumaş sıkıldığında damla­masa, ancak kumaşın ıslanan yeri anlaşılır olsa bu kumaşın necis olup olmadığı Âlimler arasında ihtilaflıdır. Esah görüş, kumaşın necis olmadığıdır. Şemsü’l-Eimme el-Halvanî (ö.448)’de böyle demiştir.[2] .

 [1] El-Muhitü’l-Burhânî

[2] Et-Tecnis ve’l-Mezid

PDF'e AktarYazdır

2 YORUMLAR

  1. Selamun Aleyküm hocam, bu kuru necasete, ıslak temiz birşeyin temas etmesindeki süre ne kadardır? (yaklaşık olarak)

    Bir de ıslak olan necis birşey kuru olan halıya veya ayakkabıya düştüğü zaman ayakkabı sıkılamayacağına göre necasetin bulaşıp bulaşmadığını nasıl anlayacağız hele ki bu necaset idrar ise?

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın