PAYLAŞ
Müezzinlikten İmama Uymakta Sakınca Var mı
PDF'e AktarYazdır

Soru: Bildiğiniz üzere bugünkü camilerde müezzinlik denen ve caminin arka kısmında kalan yerler var. Ve genelde müezzin olan şahıslar imama buradan uyuyorlar. Bunda herhangi bir beis var mıdır?

Cevap: Bu konuyla ilgili olarak İmam Muhammed’in “Kitabu’l Âsâr”ında şu şekilde bir rivayet vardır:

قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، قال : سألت إبراهيم عن المؤذنين يؤذنون فوق المسجد ثم يصلون فوق المسجد ، قال : « يجزئهم » قال محمد : وبه نأخذ ما لم يكونوا قدام الإمام . وهو قول أبي حنيفة                      

İmam Muhammed, Ebu Hanife’den, o Hammad’dan rivayet etmiştir ki:

Hammad şöyle dedi: İbrahim (en-Nehai)’e mescidin üzerinde ezan verip daha sonra mescidin üzerinde namazlarını kılan müezzinlerin durumunu sordum. O da: (Bu namazları) onlara yeterli olur dedi.

İmam Muhammed şöyle dedi: Müezzinler imamın önünde olmadıkları sürece biz bunu alırız ve bu Ebu Hanife’nin görüşüdür.[1]

Günümüzde camilerin arka kısımlarında yapılan müezzinlik mahfillerinin bu rivayette yer alan mescidlerin üstüne kıyas edilmesi yanlış olmasa gerektir. Allah en iyisini bilir.                

 


[1] Muhammed İbn Hasen eş-Şeybani, Kitabu’l Asar, 1/179 No:115, Daru’s-Selam, Kahire

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın