PAYLAŞ
PDF'e AktarYazdır

Soru : Bir müslüman ömür boyu oruç tutmayı adasa,ne yapması lazım,sonrada tutamazsa,bunun kefareti nedir,nasıl mesuliyetten kurtulur?

Cevap:İmam Muhammed’in Asıl adlı kitabında bu kişi bayram günleri dışındaki günleri oruç tutar, bayram günleri içinde fidye verir denmiştir. Ayrıca Hişam İmam Muhammed’den  şöyle nakletmiştir: Bayram günleri dışındaki günlerde oruç tutar ve bayram günleri için de fidye vermesine gerek yoktur.

Bu nezr meselesinde daha karışık olan bir sene nezretme durumudur. Buna da kısaca değinelim.

Bir sene oruç tutmayı nezreden birisi falan sene diye ya muayyen bir seneyi kast etmiş veya tayin etmeksizin nezretmiştir. Eğer belli bir seneyi kast ettiyse yapılan nezr o senenin içindeki bütün aylara, dolayısıyla da Ramazan ayına da izafe edilmiş olur. Halbuki Ramazan ayına izafe edilen bir nezir sahih değildir. Geriye on bir ay kalır. O aylarda da yaptığı nezrin gereği olarak oruç tutar. Bayram günlerinde ara verir ve daha sonra o günleri de kaza eder. Eğer yapılan nezir muayyen bir sene değilse bu durumda nezr on iki aya izafe edildiği için peş peşe olmasa bile kameri senelere göre 354 gün oruç tutar. Şayet seneyi tayin etmeksizin peş peşe bir sene oruç tutacağım diye nezretse yine bu durumda diğer aylarla beraber Ramazan’ı da nezr ettiği için ve Ramazan nezri geçersiz olduğu için on bir ay peş peşe oruç tutar. Tabi bayramlarda ara verip daha sonra kaza eder. Bu hükümler erkekler içindir. Kadınlara gelince; onlar için yukarıda zikredilenlerin yanı sıra  hayız olduğu günleri daha sonra kaza etmeleri gerekir. (Bak: Muhitu’l-Burhani)

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın