PAYLAŞ
PDF'e AktarYazdır
Soru : Bir erkek oğlu için” sana para vermeyeceğim” diye yemin etti, üç gün içinde bu yeminini bozdu oğluna para verdi. Ne yapılması gerekiyor bu konuda. Teşekkür ederim.
 
Cevap : Yeminini bozduğu için yemin keffareti vermesi gerekir.
 
Yemin keffareti sırası ile şöyledir;
 
1- Köle azad etmek (günümüzde mümkün olmadığı için üzerinde durmuyorum).
 
2- On fakiri sabah akşam olmak üzere doyurmak veya giydirmek (İkisi arasında tercih kişiye kalmıştır). Bunların bedelini de vermek caizdir. Gerek yiyecek veya giyecek olsun gerekse bunların bedelleri olsun on ayrı fakire verilmesi gerekir, hepsini toplu olarak bir fakire vermek caiz değildir. On fakir bulmak zor olursa aynı fakire on gün boyunca her gün ayrı ayrıda  verilebilir, bu caiz olur.
 
3- Maddi gücü doyurmaya veya giydirmeye yetmeyen kişi üç gün oruç tutar. Maddi gücü yeterliyse oruç tutması caiz olmaz. Bu oruçların peşisıra tutulması şarttır, ara verilecek olursa baştan tutulması gerekir.
 
Birden fazla yemin bozanların her yemin için ayrı ayrı keffaret vermesi lazım gelir.
 
Usûl ve furu’a zekât verilmediği gibi, keffaret de verilmez. Usûl ve furu’dan kasdımız, ana, baba, dede, nine…(yukarı doğru devam eder), evlâd ve torunlar, onların çoukları ve torunları…(aşağıya doğru devam eder). Bunların dışında kalan diğer yakınlar fakir iseler onlara verilebilir.
 
Keffaret orucunu bayram günlerinde tutmak caiz değildir. Ayrıca kurban bayramının birinci gününü takip eden üç gündede (teşrik günlerinde) keffaret orucunu tutmak caiz görülmemiştir.[1]
 
 


[1]
El-Mebsut – Fetâvâ-i Hindiyye.
PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın