PAYLAŞ
Haim Nahum, İsmet İnönü ve Lozan İhaneti
PDF'e AktarYazdır

Yahudi Haim Nahum, İsmet İnönü ve Yahudi Rothschild Hanedanı ile bir Kurtuluş Mücadelesinin Lozanlı hâtimesi.

“Siz Türkiye’nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyeti ve İslâmî temsilciliklerini, ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum.” (Hahambaşı Haim Nahum)

İşte bu sözün sahibi olan Hâin, Lozan antlaşmasına İsmet İnönü‘nün baş danışmanı (akıl hocası) olarak katıldı.

Bu da şu soruları akla getiriyor

Yeni laik devletin kuruluşunun mihenk taşı kabul edilen bu antlaşmaya, memlekette başka adam mı kalmadı da baş danışman olarak ne asker, ne de siyaset adamı olan Yahudi din adamı haham başı Haim Nahum gitti?

Yoksa Osmanlı toprağı olan Filistin’de kuracakları İsrail Devleti için, Osmanlı’dan izin alamayan yahudi enternasyonal gücünün, yeni ve laik bir devlet ile Osmanlı’yı, halifeliğin kaldırılmasıyla da İslam ümmetinin birliğini dağıtabilmek amacıyla çevirdikleri entrikalar ve Yahudi Rothschild hanedanının finansman sağlamasıyla İngilizler mi bu planı hazırlamışlardı?

Asıl amaç Anadolu’nun işgali değil miydi?

Hadi amaç bu desek bile; ordusu varken mağlup olan ve silahlarına el koyulan bir millet, o gün için dünyanın en güçlü donanması ve ağır silah gücüne sahip İngilizler’i ve onun desteklediği Yunanlılar’ı, Fransızlar’ı ve Ermeniler’i taşlar, soplalar ve bir kaç tüfekle toptan mağlup etti de; İngiliz ve uşakları geri çekilmek durumda kaldı ve İngilizler de bizimle Lozan atlaşmasını imzalamak zorunda mı kaldı?

Lozan antlaşmasının maddelerine baktığımızda; bizim açımızdan gâlip bir devletin yaptığı bir antlaşma gibi mi duruyor, yoksa mağlup bir devlete dayatılan maddeler gibi mi?

Theodor Herzl, Rothschild hanedanının sözcüsü olarak huzuruna çıktığı II. Abdulhamid‘den, Filistin’de yahudi yerleşimine izin vermesine karşılık Osmanlı’nın tüm dış borcunu ödemeyi vaad etmemiş miydi?

Abdulhamid Han bunu kabul etmeyince İttihat ve Terakki Cemiyetinin darbesiyle indirildiğini kendisine tebliğ için gelen üç kişilik heyetin başında yahudi iş adamı Emanuel Karaso (Carasso) yok muydu?

Ve diğer iki kişiden biri de ermeni Aram Efendi değil miydi?

Artk aklı selim insanlarımız soruyor;

Resmî tarihte âdetâ bir başarı destânı gibi anlatılıp durulan Lozan sürecinde, memleketin ana unsuru olan Müslüman ve Türk vatandaşlardan kimse kalmamışmıydı ki, tüm milleti, hattâ koca bir ümmeti alâkadar eden böyle önemli işlere müşavirlik etmek için bir yahudi haham başı tayin edilmişdi ?!

Anlayamadınız değil mi her şeyi !

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın