PAYLAŞ
Sünnetle Sabit Ayetle İsbatlı Namazlar
PDF'e AktarYazdır

Cuma ve Cenaze Namazı, önceden hükmü sünnetle sabit olup amel edilen namazlardandı. Daha sonra ise âyetle bu namazlar isbat edildi. Yazıda bu konuya değinen Üveys Akı Hoca Efendi, Sünnet-Vahiy ilişkisine güzel bir delil sunuyor.

Cuma ve Cenaze Namazı

Kur’an’da iki namaz vardır ki haklarında inen ayetler, o namazlarla alakalı bilgi verirken, aynı zamanda ayet gelmeden öncede Peygamber Efendimiz ve ashâbı tarafından kılınıyor olduklarını isbât ederler. Bunlar ise Cumâ ve Cenaze namazlarıdır.

Cuma Namazıyla İlgli Âyetler

“Ey imanedenler! Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman, alış verişi bırakın ve hemen Allah’ın zikrine koşun. Eğer bilirseniz, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah’ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Cuma Sûresi, 9, 10, 11. âyetler)

Cenaze Namazıyla İlgili Âyetler

“Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma; onun kabri başında da durma! Çünkü onlar, Allah ve Resûlünü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.” (Tevbe Sûresi, 84. âyet)

Ayetler üzerinde biraz düşündüğümüzde ortaya çıkmaktadır ki;

Cenaze namazı da, Cuma namazı da, henüz haklarında hiçbir ayet inmemişken Peygamber Efendimizin sünnetiyle hükmü sabit namazlar olarak kılınmaktaydılar. Ayrıca kılınmalarının gerekliliği gibi, nasıl kılınacaklarına dair detaylar da sünnetle sabitti.

Aynı şekilde Cuma namazının kadınlara farz olmadığı da sünnetle sabitti ve Mü’minler bunu bilmekte ve böyle de uygulamaktaydılar.

Bu noktada işin mahiyeti bilindiği için, Cuma namazıyla alakalı ayetler cinsiyet ayrımına girmemiş, namazın bu gibi detaylarına değinmemiştir.

Zaten ayetlere baktığımızda asıl vurgulanan noktanın, Cuma namazının farziyeti değil;  gelen ticaret kervanlarından mal alabilmek gibi çeşitli ticari sebeplerle, Müslümanların Cuma hutbesini dinlemeyip alışverişe gitmeleri olup, ilgili ayetlerinde böyle yapmamaları için müminlere uyarı mahiyetinde geldiği açıkça anlaşılmaktadır.

Âyetten Önce Sünnet ile Hükmedilen Namaz

Şu durumda  akla bir başka sual daha geliyor;

Peygamber Efendimiz  henüz ayet gelmemişken Cuma ve Cenaze namazlarının kılınması gerektiğini ve ne şekilde edâ edileceklerini nerden biliyordu ?

Bu sorunun cevabı da gayet basittir; “Rabbinden biliyordu!”

Sünnet ve Vahiy İlişkisi

Yani Kur’an hârici vahiyle, vahyi ğayr-ı metluv ile bu namazlar kendisine  bildirilmiş, emredilmiş  ve öğretilmişti.  Zira o din adına hevâsından konuşmazdı!

“O,arzusuna göre konuşmaz. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir. Çünkü onu güçlü kuvvetli biri (Cebrail) öğretti.” (Necm Sûresi, 3, 4, 5. âyetler)

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın