PAYLAŞ
Kur'an Müslümanlıüı Ehli Sünnettir
PDF'e AktarYazdır

Kur’an Müslümanlığı nın (hâşâ) sapıklık olduğunu söylemek ne derece fâhiş bir hata ise, Hadîs-i Şerifleri kökten inkâr ile silip atarak, sünnetsiz bir İslam algısı inşa etmek ve buna da Kur’an Müslümanlığı ismini giydirmeye çalışmak o derece fâhiş bir hatâdır.

İşte bu sünetsizliği tenkîd edenler, (gerçek) KURAN MÜSLÜMANLIĞI‘nı eleştirmiyorlar, eleştiremezler de zaten. Aksi halde bu, küfrü mûcip bir tavır olur.

O halde;

Kur’ân Müslümanlığı Nedir?

Aklı başında münekkidler, bu sonradan îcâd akımı tenkid ederken, ifadelerini özenle seçmelidirler.

Meselâ (onların ifadelerine binaen) direk olarak “Kuran Müslümanlığı sapıklıktır” (haşa) demek yerine;

Bunu “Kur’an Müslümanlığı ADI ALTINDA yayılan görüşler” şeklinde tâbir etmeleri çok daha münâsib olur.

Böylece eleştirilen şey, temelde doğru bir ifade olan Kur’an Müslümanlığının kendisi değil, bu ifadeyle nefislerinin iğvâsını Kur’an Müslümanlığı şeklinde tesmiye edenlerin bâtıl fikirleri olacaktır.

Kur’ân Müslümanı Kimdir?

Yoksa Kur’an Müslümanı, hakikatte olması gereken, gerçek müslüman profilidir. Mâlûm gürûhu eleştirmek için kullanılan bu terkip ise, onların kendilerini böyle isimlendirmelerinden dolayıdır.

Sözün özü odur ki; Gerçek Kuran Müslümanı, Ehli Sünnet şeklinde ifade ettiğimiz Sünnî müslümanlardır.

Yani doğru tarif şudur; “Kur’an Müslümanlığı = Sünni İslam İnancı”

Şu halde; Kendilerini Kur’an Müslümanı olarak tanımlayan ve bunu da Sünneti inkar olarak anlayanlar ise, kusura bakmasınlar hakikatte Kur’an Müslümanı falan değillerdir. Zira Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin Sünnetine ittibâyı, O’nun emir ve yasaklarınada itaat etmeyi emretmektedir. Dînin doğru anlaşılması ve doğru yaşanabilmesi noktasında sünnetlerin hükmü ve uygulanabilirliği de Kıyamete kadar geçerlidir. Öyle Kur’an’ın bir kısmını alıp, diğer kısmını almamak olmaz.

Mâlesef bu iddia sahiplerinin, çokça ayet mealleri paylaştıklarını, ancak Peygambere İttibayı emreden, onun emir ve yasaklarına da itaat edilmesi gerektiğini ifade eden ayetlerden neredeyse hiç paylaşım yapmadıklarını ibretle müşâhede etmekteyim!..

Allah’ın selâmı Kur’an Müslümanlarının üzerine olsun!..

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın