PAYLAŞ
Sünnetsiz İslam Hedefi
PDF'e AktarYazdır

Sünnetsiz İslam…

Eşzamanlı ve benzer sözleri sebebiyle aynı otorite tarafından idâre edildiği anlaşılan, lâkin birbirinden bağımsız gibi görünen bir gurup sözde ilâhiyatçı hoca, son zamanlarda Sünnete olan güveni sarsmanın, Hadisi şerifleri islam dininden silip atmanın ve Peygamberi tamamen işlevsiz bir postacı haline getirmenin çabası içine girdiler.

Hatta bunlardan bazıları yakın zamana kadar “Bana iftirâ ediyorlar, halbuki ben de hanefîyim” gibi sözler ederken, hızlı bir sözel evrilme sonucu bu gün, Ehli Sünnetin akîdevî ve fıkhî İslam algısını “uydurulmuş din” ilân edip, yerine “indirilmiş din” şeklinde yaldızlı sloganlar üreterek yeni bir Sünnetsiz İslam algısı icâd etmenin alt yapısını hazırlamaya başlamışlardır.

Neden Sünnetsiz İslam

Çünkü Sünneti Seniyye ve Ehli Sünnet mezhepleri, Kur’an’ı yeniden yorumlamak niyetinde olan küresel güçlerin önünde çok büyük engel teşkil etmekteler.

Bu güçlerin İslam toplumları üzerinde birtakım çalışmalar yaptığı aslında tüm müslümanların mâlumudur. Hatta dizilere bile konu olacak kadar âşikardır ve takdîr edersiniz ki; böyle büyük projeler toplum tarafından tanınmayan sönük kişiler, dar kadrolar ve basit çalışmalarla gerçekleştirilemezler.

Kurgulanmış modern din algısının ses getirmesi ve on dört asırlık Sünni İslama rakip olabilmesi için, şöhret bulması gerekir, ki bunun da yolları bellidir!..

Batı kökenli bu stratejik taarruzlara karşı mücadeledeki en büyük problem şudur;

Halk, her nekadar müsteşriklerin idâresinde sürdürülen bir takım planların varlığından haberdar olsa da, bu hâin projelerin mâhiyeti ve İslam toplumları içinde kimler eliyle icrâ edildiği noktasında sağlıklı durum tesbiti yapamadığından dolayı yanılgıya düşebilmektedir.

Çünkü oyun son derece profesyonelce kurulmuş ve deşifre olmasın diye mantık ilizyonlarıyla koruma altına alınmıştır…

PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın