PAYLAŞ
PDF'e AktarYazdır

Beyan Dergisi Yayın Kurulu

 
Hangi Abluka? Yahudi‘nin Gazze ablukası mı? Gazze Ablukası Ne ki?
Bir yanda bütün zalimliği ve al­çaklığı ile başlatılan ve zerre kadar îmânı ve vicdanı olanların yüreklerini parçalayan ve hâla tam sür’at sürdürü­len Gazze kuşatması… Bir yanda bu kuşatmadan şiddetli bir rahatsızlık duyan ve kahrolan Mü’minler… Diğer bir yanda da bu rahatsızlıktan son derece huzursuz olan gâvurlar ve menfaaderine gölge düştüğünü düşünen gâvur işbirlikçileri… Bütün bun­lar mevziî şeyler.

Esâs korkutucu ve ürkütücü olan bunların da muharrik gücünü teşkil eden zihniyet yapısı ve o yolda yapı­lan abluka…
Her dem geçici dünya hedefleri, süflî prağmatik ve Makyavelist zihniy­yet ile İslâm’ı ve Müslümanları satan… Dâima Mü’minlerin cesedleri üzerine basarak yükselmeye çalışan…
Koca şâirin ifadesiyle “yükseldik zan­nederler alçaklıkça tabana” makûlesin­den olan… Bir yerlere varmak için Mü’minleri küfür cebhesine peşkeş çekmeyi hareket stratejisinin belki de en büyük düstûru olarak kabul eden… Hayatında her zaman gâvurlar için ağlayan ve gözyaşı döken… Ama Mü’minler için ağladığı hiçbir zaman görülmeyen… Namazsız niyazsız azılı İslâm düşmanlarıyla “yıldızı barışık ol­duğu” için sürekli görüşen ve pazarlık­lara giren… Ama “yıldızı barışık olmadığından” dolayı namazı niyazı olan ve Müslüman olduğu ve İslâm için çalıştığı sebebiyle cezalandırılan, birçok kusuru olsa da Mü’min olan bir kimse ile görüşüp görüşmediği so­rulunca “O adamla görüşmedim, gö­rüşmüyorum ve görüşmeyeceğim” diyen… Bu ve bu gibi şahsiyyet müf­lisi İslâm’ın yüz karası kimseler…
Evet esâs korkunç abluka (ku­şatma) Yahudi‘nin Gazze ablukası değil… Ondan ziyâde yukarıda fo­toğrafının bir kısmı gösterilen işbir­likçi ve satılmış tipler vasıtası ile yapı­lan ve son derece dehşet verici olan ‘îmân ve İslâm ablukası”dır.
Haçlı seferlerinin kaba gücüyle yok edilemeyen İslâm’ın, küfür cebhesi tarafından ayrılan yüz milyarlarca do­larlık Büyük Ortadoğu Projesi ile su­landırılması ve nihayet buharlaştırılıp ustaca yok edilmesi için tasarlanan ve bunun ihale edildiği Müslüman ola­rak tanınan kiralanmışlar veya satıl­mışlar sürüsüne yaptırılan îmân ve İslâm ablukası…
Mü’minler bunu kavradığı andan i’tibâren müsbet manada işler yolunda gitmeye başlayacak… Hem büyük ab­lukalar zincirinin sadece küçük bir hal­kası olan Gazze ablukası hem de diğer halkalar teker teker kırılacak… Gerisi boş laf…
PDF'e AktarYazdır

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen buraya isminizi yazın