Fıkıh

Ana sayfa Fıkıh
İstihare Yapmak, İstihare Namazı, İstihare Duası

İstihâre

Allah Teâlâ’ya hamt eder, Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)’e, âl ve ashabına selam ederiz. Âlimlerin ittifakıyla istihare yapmak sünnettir. El-Buhârî’nin rivayetine göre...
Müzik Şeytanidir İslami Müzik Olmaz

Müzik Ruhun Gıdası Değildir

Meselenin dini boyutunu ele almadan önce bir konuya dikkat çekmek isteriz. “Müzik ruhun gıdasıdır” cümlesi, yıllardır bu ülkede terennüm edilmiş, ağızlarda sakız gibi çiğnenmiştir. Bu söz, elbette Müslümana yaraşmaz.

İslamda Dilencilik

İslâm’da Dilencilik

 

İmam Muhammed (Allah ona rahmet etsin) kitabının “kazanç” bahsinde şöyle der: "İnsanlar, dışarı çıkıp ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını gidermekle sorumludurlar. Bunu yapmak onlara farz kılınmıştır. Bu mesele üç fasılda ele alınmaktadır.

Baston Kullanmak, Asa Kullanmak

Âsâ / Baston Taşımak

Usul-i fıkıhta bizden önceki dinlerin kuralları sünnetleri bizim için geçerli olup olmadığı anlamında “şer’u men kablena” konusu ele alınır. Sonuç olarak bizden önceki şeriatlerden bir şey Kur’an-ı Kerim veya hadis-i şeriflerde anlatılıp inkâr edilmezse bizim için de geçerli olur.

Yılbaşı Kutlamalarının Fıkhi Boyutu

Yılbaşı Kutlamalarının Fıkhî Boyutu

Hristiyan âleminin bir uygulaması olan Noel kutlamalarının yılbaşı kutlamaları adı altında ülkemize adeta bir kültür transferi olarak girdiği malum. Bize ait olmayan bu...
Adak Nedir, Adak Hakkında Her Şey

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ’ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah’ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün...
Uzun Vadede Peşin Para ile Kiralama Yapilirsa Zekati

Uzun Vadede Peşin Para ile Kiralama Yapılırsa Zekâtını Kim Verir?

KİŞİ UZUN VADEDE BİR YERİ PEŞİN PARA MUKABİLİNDE KİRALARSA MAL SAHİBİNE VERMİŞ OLDUĞU PEŞİN PARANIN ZEKÂTINI KİM VERECEKTİR? Söz gelimi; beş yıllık kirasını...
Çocuğun ve Delinin Zekatı

Nisap Miktarı Mala Sahip Ergin Olmayanın Zekâtı

Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd eder, Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)’e, âl ve ashabına selam ederiz. Akıl hastası ve ergin olmayan kişinin, sahip...
Gayrimuslimler Camilere Girebilir mi?

Gayrimüslimlerin Mescidlere Girmesi ve Cevâzî Boyutu

         İslâmî hassasiyetlerdeki zayıflamanın günbegün ivme kazandığı, kavram ve mefhumların tam anlamıyla muazzam tebeddül geçirdiği bir evredeyiz. Kimin neyi esas alarak konuştuğunun belirsiz...
İslamda İntihar Edenin Hükmü 3. Bölüm

İntihar Edenin Hükmü – 3. Bölüm

İntihar edenin cenazesinin yıkanması: Âlimler, kişinin kendini öldürmesini kasıtlı veya hata yoluyla olmak üzere ikiye ayırırlar. Sözgelimi düşmanı veya başkasını öldürmek isterken yanlışlıkla kendini vuran,...