Fıkıh

Ana sayfa Fıkıh
Süt Mahremiyeti Süt Hısımlığı

Süt Mahremiyeti

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala'ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Her çocuk anne sütüne muhtaç olarak...
Namazı Terk Etmenin Hükmü

Namazı Terk Etmenin Hükmü

Namaz, hicretten bir buçuk sene evvel İsrâ gecesi her mükellef üzerine farz kılınmıştır. İslam'ın, imandan sonraki en önemli emridir. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi...
İstihare Yapmak, İstihare Namazı, İstihare Duası

İstihâre

Allah Teâlâ’ya hamt eder, Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)’e, âl ve ashabına selam ederiz. Âlimlerin ittifakıyla istihare yapmak sünnettir. El-Buhârî’nin rivayetine göre...

Çocuk veya Delinin Malından Zekât Verilmesi Vacip midir?

Hanefi mezhebine göre; akıl hastası ile bulûğa ermeyen kişi, sahip oldukları mallardan zekât vermeleri vacip değildir. Es-Serahsî (ö.483) ve el-Kâsani (ö.587) ve daha...
İslamda Av ce Avcılık

İslâm’da Av ve Avcılığa Dâir

Allah Teâlâ’ya hamd, Resulüne, ailesine, ashabına ve izinden giden tüm Müslümanlara salat-u selam olsun. Sayt; eti yensin veya yenmesin, yabani, insanlardan kaçan ve...
Baston Kullanmak, Asa Kullanmak

Âsâ / Baston Taşımak

Usul-i fıkıhta bizden önceki dinlerin kuralları sünnetleri bizim için geçerli olup olmadığı anlamında “şer’u men kablena” konusu ele alınır. Sonuç olarak bizden önceki şeriatlerden bir şey Kur’an-ı Kerim veya hadis-i şeriflerde anlatılıp inkâr edilmezse bizim için de geçerli olur.

Onbeş Günden Az Memleketine Giden Seferi mi Olur?

Onbeş Günden Az Kalmak Üzere Köyüne Giden Kişi Seferî Olur mu?

Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd eder, Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)’e, âl ve ashabına selam ederiz. Bu yazımızı, fıkhi toplantılarda her daim dillendirilen,...
İslamda İntihar Edenin Hükmü 3. Bölüm

İntihar Edenin Hükmü – 3. Bölüm

İntihar edenin cenazesinin yıkanması: Âlimler, kişinin kendini öldürmesini kasıtlı veya hata yoluyla olmak üzere ikiye ayırırlar. Sözgelimi düşmanı veya başkasını öldürmek isterken yanlışlıkla kendini vuran,...
Sabah Namazının Farzını Camide Yatarak Beklemek

Sabah Namazının Sünnetini Kıldıktan Sonra Câmide Sağ Yanı Üzere Yatmak Doğru mudur?

Bu mesele hakkında sahabe ve âlimlerden farklı gö­rüşler rivayet edilmiştir. Hanefi Mezhebi bu hususta Abdullah b. Mes’ud ve Abdullah b. Ömer (Allah onlardan...
İslamda İntihar Edenin Durumu

İntihar Edenin Hükmü – 1. Bölüm

İntihar edenin hükmüne dair Hüsameddin Vanlıoğlu Hoca Efendi Başkanlığındaki İsmailağa Fıkıh Hey'eti tarafından hazırlanan makaleyi 3 bölüm halinde istifâdenize sunuyoruz. Yazılar iki günde...