Fıkıh

Ana sayfa Fıkıh
İntihar ve İstişhad

İntihar mı İstişhad mı?

Besmele, Hamdele, Salât Ve Selâmdan Sonra... Ehl-i Dünyanın yaşamayı sevdiği kadar Allah davası için ölmeyi seven Mü'minler ile başı dertte olan İslâm...

İyne Satışı Caiz midir Değil midir ?

'İYNE SATIŞLARI CÂİZ MİDİR, DEĞİL MİDİR? Hüseyin AVNİ اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ...

Heykel, Resim Yapmak ve Fotoğraf Çekmenin Hükmü – 3

2.Makâlenin Devâmı "Atâyâ’l-Kadîr fî Hukmi’t-Tasvîr" Yazan: Ahmed Rızâ Hân Tercüme: Molla Ahmed Mağnisavî   Ben (A. Rızâ)Allah’dan yardım isteyerek şöyle derim: (Sûretin yasaklığındaki) illet en güzel bir şekilde ayıklanmış(ve...
alt

Yolcuların Araba, Uçak gibi Ulaşım Araçlarında Namaz Kılmaları Caiz midir?

Bu mesele İslam’ın ilk yıllarında var olan, binek üze­rinde veya gemide namaz kılmak meselesine kıyaslanarak hükmü elde edilmeye çalışılan güncel bir meseledir. Meseleyle ilgili...
Kredi Kartının İslam Fıkhındaki Yeri

Kredi Kartı

بسم الله الرحم الرحيم Kredi kartları çeşitli dünya ülkelerinde iki değişik surette kullanılır; 1-Üç taraf arasında cari olan kartlar. Birinci taraf,...

Zekat ve Nisap Günü

ZEKÂT VE NİSAP GÜNÜ   Emin Ali YÜKSEL Beyan - Ağustos 2010   Zekât; dinî, ahlakî ve hukukî...
İslamda Boşanma Makalesi, Talak, Hülle Konuları

İslâm Hukukunda Boşanma

İslamda boşanma konusu. İslam'a göre boşanmak nedir, talâk nedir, boşanma hakkı kimdedir, 3 talâk nedir, 3 talâk caiz midir, hülle nedir, hülle evliliği nasıl...
Türbe İnşa Emenin Hükmü

Kabirlerin Üzerine Türbe İnşâ Etmenin Hükmü

Âlimler, kabir üzerine kubbe, türbe, bina gibi şeyler yapma ko­nu­sunda farklı görüşler ileri sürmüşler­dir. Hanefî, Mâlikî ve Şâfiîlere göre, özel mülkiyete tâbi topraklardaki...