Fıkıh

Ana sayfa Fıkıh
İslamda Kuru Temizlemenin Hükmü 2

Kuru Temizleme Sistemiyle Yapılan Temizliğin Hükmü – 2

Gökten tertemiz su indiren Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd eder, sözlü ve fiili temizliği öğreten Hazret-i Muhammed Mustafa (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’ya ve onun madden...

Ramazân-I Şerîf Münâsebetiyle Bir Kitâb Ve Birkaç Fıkhî Mes’ele

RAMAZÂN-I ŞERÎF MÜNÂSEBETİYLE BİR KİTÂB VE BİRKAÇ FIKHÎ MES’ELE   اعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ...
Namazı Terk Etmenin Hükmü

Namazı Terk Etmenin Hükmü

Namaz, hicretten bir buçuk sene evvel İsrâ gecesi her mükellef üzerine farz kılınmıştır. İslam'ın, imandan sonraki en önemli emridir. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi...
Farzlarını Yapmayanlara Selam Verilir mi

Nüfus Kağıdı Müslümanına Selâm Verilir mi?

  Günümüzde nüfus kâğıdı Müslüman'ı diye tabir edilen kişilere yani Müslüman olduğunu iddia ettiği halde ömrü boyunca camiye gitmemiş, namaz kılmamış oruç emsali ibadetlerini...
Kredi Kartının İslam Fıkhındaki Yeri

Kredi Kartı

بسم الله الرحم الرحيم Kredi kartları çeşitli dünya ülkelerinde iki değişik surette kullanılır; 1-Üç taraf arasında cari olan kartlar. Birinci taraf,...

Diş Dolgusu Gusül Abdestine Mani midir?

  Soru: Diş dolgusu veya diş kaplaması gusül abdestine mânî midir? Cevap: Maalesef bazıları bu meseleyi farklı anlayarak Hanefi mezhebine mensup olan kişiler...
Türbe İnşa Emenin Hükmü

Kabirlerin Üzerine Türbe İnşâ Etmenin Hükmü

Âlimler, kabir üzerine kubbe, türbe, bina gibi şeyler yapma ko­nu­sunda farklı görüşler ileri sürmüşler­dir. Hanefî, Mâlikî ve Şâfiîlere göre, özel mülkiyete tâbi topraklardaki...
İslamda İntihar Edenin Hükmü 3. Bölüm

İntihar Edenin Hükmü – 3. Bölüm

İntihar edenin cenazesinin yıkanması: Âlimler, kişinin kendini öldürmesini kasıtlı veya hata yoluyla olmak üzere ikiye ayırırlar. Sözgelimi düşmanı veya başkasını öldürmek isterken yanlışlıkla kendini vuran,...
İslamda Dilencilik

İslâm’da Dilencilik

 

İmam Muhammed (Allah ona rahmet etsin) kitabının “kazanç” bahsinde şöyle der: "İnsanlar, dışarı çıkıp ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını gidermekle sorumludurlar. Bunu yapmak onlara farz kılınmıştır. Bu mesele üç fasılda ele alınmaktadır.