Reddiyeler

Ana sayfa Reddiyeler
Allah Dostlarının Küfür gibi Gözüken Sözleri

Allâh Dostlarının Zâhirde Küfür gibi Gözüken Sözleri – 1. Bölüm

Ali Hoşafçı Hoca Efendinin "Allâh Dostlarının Zâhirî Küfür İçerikli Sözleri" başlıklı makalesini 5 bölüm halinde yayınlıyoruz. Mevlâ Te'âlâ istifâdelenmeyi nasîb etsin. Bazı felsefeciler...
Mustafa İslamoğlunun Masalları

İslamoğlu’nun Masallamaları

İslamoğlu'nun Masallamaları yazısında Üveys AKI Hoca Efendi bizlere İslamoğlu'nun düştüğü hatayı ve onun takipçilerine de bir uyarıyı yineliyor. Yazarın İslamoğlu anlayışına karşı yazdığı diğer...
Bayram Hocanın Muhahhed Eşittir Allah Sözü 2

Allâh Dostlarının Zâhirde Küfür gibi Gözüken Sözleri – 3. Bölüm

Tasavvuf erbabı geçmiş ve şimdiki âlimlerinden bu tür sözleri işitiği zaman bu sözleri normal görmemeliler. Bilmeden o sözleri savunmaya kal­kıp karşı tarafı tekfir etmemeliler....

Muhsan Olan Zâninin Recmedilmesine Dâir Rivâyetler Uydurma mı ?

MUHSAN OLAN ZÂNÎ’NİN RECMEDİLMESİNE DÂİR RİVÂYETLER İDDİÂ EDİLDİĞİ GİBİ UYDURMA MIDIRLAR?     اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ...

Kuyudan Çıkarılan Taşlar – 7 –

KUYUDAN ÇIKARILAN TAŞLAR – 7 - MEZHEBLER MES’ELESİ   Hüseyin Avni Asrımızın şaşkın sapıklarının mühim husûsiyyetlerinden biri de mezheb düşmanlığıdır. Kur’ân ve Sünnet’i hidâyet...
Şefaati İnkar Eden Mustafa İslamoğlu ve Mehmet Okuyana Reddiye

Şefaat Mes’elesi Hakkında İslamoğlu Mustafa ile Okuyan Mehmet’e Mektûb – 1

  Hüseyin Avni Hoca Efendi tarafından kaleme alınan bu reddiyede, Mustafa İslamoğlu ve Mehmet Okuyan'ın şefaati kısmen ve tümden inkâr eden sözlerine ayrı ayrı...

Nüzûl-i Îsâ (Aleyhisselâm) Hadisleri

Îsâ (Aleyhisselâm)ın nüzûlü (âhir zamanda dünyâya inme) konusu ?slâm modernistlerinin ?slâm alg?s?nda k?r?lma noktalar?n­dan birini olu?turuyor. Bu kesimin nüzûl-i Îsâ ve benzer konulara kar??...
Buhari Çökerse İslam Çöker Görüşüne Muhalif Olanlara Reddiye 1

Buhârî Çökerse İslâm Çökmez mi yahut Klasik Bir İslamoğlu Demagojisi

 

‘Halk avcılığı’ veya ‘laf cambazlığı’, İslamoğlu dinleyenlerinin yabancıladığı kavramlar değil artık. İslamoğlu, çıktığı hemen her programda, yaptığı her çalışmada, konuştuğu ekser sözde alt yapı eksikliğini ele vermekten alamıyor bir türlü kendini. Münazara tekliflerine karşı “ben duymadım, bilmiyorum” kurnazlığıyla sıyrılıyor işin içinden kendince.

Tespih Çekmek Bidat mi

Tesbih Çekmek ve Cemaatle Tesbih Çekmek Bid’ât mi? – 1

Ali Hoşafçı Hoca Efendi'nin "Selefilik Adı Altındaki Görüşlere Ehl-i Sünnetin Cevapları" isimli eseri 2015 revizyonundan aktarılmıştır. Mevlâ Te'âlâ kendisinden râzı olsun, bizleri de müstefîd...

Râbıtanın Şeri Delilleri

RÂBITA’NIN ŞERÎ DELÎLLERİ Hüseyin AVNÎ اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ...