Reddiyeler

Ana sayfa Reddiyeler
Ebûbekir Râzî el-Cessâs ve İ'tizâlî Görüşleri

Ebûbekir Râzî el-Cessâs ve İ’tizâlî Görüşleri

Hanefi tabakatı içerisinde önemli bir mevkii olan hicri dördüncü asırda yaşamış ve mezhebe yönelik çok faydalı eserler ortaya koymuş bulunan Ebu Bekir Razi...
Cinsi Munasebette Ters İliski Abdullah Hicdonmez

Cinsî Münâsebette Ters İlişki

Sitemizi ve yazılarımızı takip edenler hatırlayacaklardır. Mustafa İslamoğlu'nun bir çok hezeyanından sadece bir kaçına hiç değilse cevap verelim deyip altı hoca efendi her...
Hüzeyin Avni Hocanın Reddiyesi

Garip Bir Beyin Anatomisi ve Son Derece Tehlikeli Bir Kalp Grafiği

Besmele, hamd ve salat-u selamdan sonra…    Nihayet becerdiler; muharebeyi kazandılar. İtiraf etmeliyiz ki harbi kaybettik. Küfür cephesi karşısında kedinin önündeki fare yahut...
Allahın Tecelli Etmesi

Allâh Dostlarının Zâhirde Küfür gibi Gözüken Sözleri – 5. Bölüm

Bir yoruma göre tecelli, rabbanî ve ruhanî olmak üzere ikiye ayrılır. Ruhanî tecelli, hudûs/yaratılmışlık niteliğini taşır. Bu tecelli beşerî nitelikleri yok etmez; mutasavvıfın...

İbretlik Bir Televizyon Tartışması Yâhud Kavâsım ve Avâsım

İBRETLİK BİR TELEVİZYON TARTIŞMASI1 YÂHUD KAVÂSIM VE AVÂSIM2   اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ...

Muhsan Olan Zâninin Recmedilmesine Dâir Rivâyetler Uydurma mı ?

MUHSAN OLAN ZÂNÎ’NİN RECMEDİLMESİNE DÂİR RİVÂYETLER İDDİÂ EDİLDİĞİ GİBİ UYDURMA MIDIRLAR?     اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ...
Tesbihle Zikir Çekmek Bidat mi Bidat Nedir

Tesbih Çekmek ve Cemaatle Tesbih Çekmek Bid’ât mi? – 2

Bid’at konusu, geride “Rabıta Bid‘at Mi, Bid‘at Ne Demektir?” başlıkla­rında geniş bir şekilde açıklandı. Burada konunun, konu içinde anlaşılması için kısaca özetleyeyim: Bid’atin Şer’i Anlamı Hakkında...

Kuyudan Çıkarılan Taşlar – 7 –

KUYUDAN ÇIKARILAN TAŞLAR – 7 - MEZHEBLER MES’ELESİ   Hüseyin Avni Asrımızın şaşkın sapıklarının mühim husûsiyyetlerinden biri de mezheb düşmanlığıdır. Kur’ân ve Sünnet’i hidâyet...

Hayızlı Kadın Tavaf Yapabilir mi ?

 HayIzlI KadIn Tavâf Yapabİlİr mİ?   Hüseyin avni عُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ...
Ölülere Telkin Etmek

Ölülere Telkin Etmek

Selefi görüşü üzere olduğunu idda edenler, ölülere telkin vermeyi ka­bul etmezken, Selefi görüşü üzere olduğunu iddia edenlerin görüşlerinin kaynaklarından biri olan büyük imamız...