Reddiyeler

Ana sayfa Reddiyeler

Nüzûl-İ ‘Îsâ Aleyhisselâm Üzerinde Serdedilen Ciddiyetsiz Ve Şeytânî Vesveseler

NÜZÛL-İ ÎSÂ ALEYHİSSELAM ÜZERİNE SERDEDİLEN CİDDİYETSİZ VE ŞEYTANÎ VESVESELER   اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ...

Kuyudan Çıkarılan Taşlar – 6 –

 KUYUDAN ÇIKARILAN TAŞLAR -6- MEZHEPLER VE HADİSLER Hüseyin Avni بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِماَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ...
Fırkalari ve İnanc Esaslari İtibariyle Şia Mezhebi 5

Fırkaları ve İnanç Esasları İtibariyle Şia Mezhebi – 5

Takiyye:            İnsanın içinde olan bir takım düşüncelerinin hilafını izhar etmesi manasına gelen “takiyye” Şia’nın temelini oluşturan inançlardandır. İnanmış oldukları meseleleri teyid maksadıyla...

Kuyudan Çıkarılan Taşlar – 7 –

KUYUDAN ÇIKARILAN TAŞLAR – 7 - MEZHEBLER MES’ELESİ   Hüseyin Avni Asrımızın şaşkın sapıklarının mühim husûsiyyetlerinden biri de mezheb düşmanlığıdır. Kur’ân ve Sünnet’i hidâyet...
Bayram Hocanın Muhahhed Eşittir Allah Sözü 2

Allâh Dostlarının Zâhirde Küfür gibi Gözüken Sözleri – 3. Bölüm

Tasavvuf erbabı geçmiş ve şimdiki âlimlerinden bu tür sözleri işitiği zaman bu sözleri normal görmemeliler. Bilmeden o sözleri savunmaya kal­kıp karşı tarafı tekfir etmemeliler....
Elmalılı Hamdi Yazır Nuzuli İsa Hakkında Ne Dedi

Elmalılı Hamdi Efendi’nin “Nüzûl-i Îsâ” Hakkındaki Fikri Nedir?

Mühim Bir Tenbîh: Denilebilir ki, Hamdi Efendi'nin tefsîri, bilinen birilerinin emri ve müsaadeleriyle yazılan ve bir ölçüde ilmî ağırlığıyla temâyüz etmiş ilk Türkçe...

Bir Tasavvuf Düşmanlığı Klasiği

BİR TASAVVUF DÜŞMANLIĞI KLASİĞİ YÂHUD DA AKADEMİK AHLAKSIZLIĞIN DERİN BUUDU Hüseyin AVNİ اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ...

Râbıtanın Şeri Delilleri

RÂBITA’NIN ŞERÎ DELÎLLERİ Hüseyin AVNÎ اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ...
Ebûbekir Râzî el-Cessâs ve İ'tizâlî Görüşleri

Ebûbekir Râzî el-Cessâs ve İ’tizâlî Görüşleri

Hanefi tabakatı içerisinde önemli bir mevkii olan hicri dördüncü asırda yaşamış ve mezhebe yönelik çok faydalı eserler ortaya koymuş bulunan Ebu Bekir Razi...
Ölüler İşitir mi Yazı Dizisi 4

Ölüler İşitir mi? 4

Fahruddîn-i Râzî, Tefsîr-i Kebîr’inde ve El-Metâlibu’l-Âliyye’de… Allâme Seyyid Şerîf Cürcânî, el-Metâli’ üzerine yazdığı haşiyesi­nin baş­larında, İbnu’l-Kayyim de, “Er-Rûh” isimli kitâbında ölülerin birta­kım tasarruflarda bulunabileceklerini...